Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Česká společnost krajinných inženýrů zve na devatenáctý ročník konference Krajinné inženýrství 2017, která se koná 19. října 2017 na Ministerstvu zemědělství. Více informací o konferenci naleznete v I. cirkuláři a na webu ČSKI. Přihlášku na konferenci můžete stáhnout zde. Přihlášení účastníci mají možnost prezentace vlastních příspěvků ve sborníku konference. O zařazení mezi ústní prezentace rozhodne odborná komise.

Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Historickým múzeom a Stavebnou fakultou STU v Bratislave zve na konferenci Historické mapy 2017, která se uskuteční 23. listopadu 2017 v prostorách Bratislavského hradu. Více informací naleznete v pozvánce nebo na webových stránkách STU v Bratislave. Formulář pro vytvoření abstraktu můžete stahovat zde. Online registrační formulář k přihlášení na konferenci můžete vyplnit zde.

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Výzkumné centrum historické geografie a Ústav pro jazyk český AV ČR zvou na 2. ostravské onomastické setkání (Ostrava Onomastic Meeting Event – OOME), které se bude konat v Ostravě od 23. do 25. dubna 2018. Více informací nalezte v cirkuláři zde či na webu konference. Přihlášku k účasti na konferenci můžete stáhnout zde.

Ve středu 24. ledna 2018 se na pražském Albertově uskuteční tradiční, v pořadí již 14., historickogeografická konference pořádaná Výzkumným centrem historické geografie. Tentokrát s podtitulem Hranice jako symbol ambicí a společných zájmů. Pozvánku a informace k přihlašování na konferenci naleznete zde.

Členové Výzkumného centra historické geografie se ve spolupráci s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem podílejí na programu letošní Noci kostelů (koná se 9. června; viz www.nockostelu.cz) v západočeských Skokách u Žlutic (blíže viz www.skoky.eu). Od 21:00 zde RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. přednese přednášku na téma Hledání zmizelého: sídla zaniklá v pohraničí Česka v 2. polovině 20. století a jejich dědictví připravenou ve spolupráci s RNDr. Silvií R. Kučerovou, Ph.D. a Mgr. Petrem Meyerem. Součástí přednášky budou i ukázky z připravovaného 3D modelu přibližujícího podobu dnes zaniklé vsi Skoky na počátku 20. století. Model je vytvářen k příležitosti oslav 300letého výročí existence zdejšího poutního místa.

» Zobrazit starší aktuality