Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Ve středu 25. října 2017 se v budově děkanství v Lounech v 18:15 uskuteční přednáška na téma Katolická poutní místa v Česku pohledem kulturní geografie, kterou přednese člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha).

Dne 29. září bude ve Skokách u západočeských Žlutic představen 3D model přibližující podobu této dnes zaniklé vsi na počátku 20. století. Na přípravě modelu spolupracují člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Petr Meyer). Model bude představen při příležitosti oslav 300 let trvání poutního místa (bližší informace viz též: www.skoky.eu).

Výstava Regiony v čase a prostoru (Regions through Space and Time), která byla poprvé představena v rámci Středoevropské konference historických geografů v srpnu 2016, bude od 2. do 31. října 2017 k vidění v prostorách vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výstavu si můžete prohlédnout i online zde.

V pondělí 11. září 2017 uspořádalo v Jablonném v Podještědí Výzkumné centrum historické geografie přednášku Svědectví obecních znaků
o minulosti i současnosti
. Přednášel RNDr. Miroslav Šifta v rámci pravidelného setkávání Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí. Více informací se dozvíte zde.

V pátek 1. září 2017 se v porotním sálu zámku v Jičíně uskuteční přednáška s názvem Záznamy krajiny. Mapy panství jako obraz společnosti raného novověku, kterou připravily Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. (Moravská zemská knihovna) a PhDr. Martina Tůmová (členka Výzkumného centra historické geografie). Přednáška se koná v rámci cyklu Barokní krajina pořádaném Národním památkovým ústavem. Více informací naleznete v pozvánce zde.

» Zobrazit starší aktuality