Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Dne 25. ledna 2017 se na pražském Albertově uskuteční v pořadí již 13. historickogeografická konference pořádaná Výzkumným centrem historické geografie. Tentokrát konference nese podtitul Periferie: Krajina (bez)naděje? Přijďte si vyslechnout zajímavé příspěvky. Program můžete prostudovat zde.

Výstava Regiony v čase a prostoru je nyní zvěřejněna i elektronicky. VVýstava je putovní. Lze si ji bezplatně zapůjčit prostřednictvím Knihovny geografie PřF UK.

Členové Výzkumného centra historické geografie spolupracují s Katedrou geografie UJEP v Ústí n. L. a spolkem političtívězni.cz na přípravách výstavy k problematice uranových lágrů na Jáchymovsku. Slavnostní vernisáž výstavy proběhla 25. 9. 2016 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Více informací zde.

Výstavu Regiony v čase a prostoru můžete vidět od 1. září do 30. října v předsálí Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Geografická knihovna se nachází ve druhém patře budovy na Albertově 6, Praha 2. Výstava je přístupná zdarma.

Fotografie ze Středoevropské konference historických geografů (CECHG) můžete shlédnout zde.

» Zobrazit starší aktuality