Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Ve středu 14. listopadu 2018 v budově Akademie věd ČR proběhl závěrečný workshop 7 let Výzkumného centra historické geografie, na kterém byly představeny hlavní výsledky sedmileté činnosti VCHG – projektu GAČR na podporu excelence v základním výzkumu č. P410/12/G113 (2012–2018). Více informací o akci, včetně fotografií, můžete shlédnout zde. Zpráva webu AV ČR o workshopu zde.

Zveme vás na 3. slovensko-českú historickogeografickú konferenciu Cesty historickej geografie: Bádanie, smery a perspektívy, která se uskuteční 22. listopadu 2018 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Více informací naleznete v pozvánce zde. Známý už je i program konference, ten si můžete prohlédnout a stáhnout zde.

V pondělí 12. listopadu 2018 proběhla na radnici v Jablonném v Podještědí přednáška Symboly a symbolika regionu: Obecní znak jako vizitka a kronika obcí na Liberecku a Českolipsku. Přednášel RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D. člen Výzkumného centra historické geografie, v rámci pravidelného setkávání Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí.

Ve středu 17. října se uskutečnila konference a vernisáž k výstavě map 100 let proměn hranic našich regionů. Obě akce pořádalo Ministerstvo vnitra ČR, velkou měrou však přispělo i Výzkumné cetrum historické geografie. Výstava je k dispozici ke shlédnutí v Klementinu (Mariánské nám. 5, Praha 1, Křižovnická chodba). Více informací o konferenci i vernisáži výstavy se dočtete v pozvánce zde a na webu zde. Fotografie z obou akcí můžete shlédnout zde.

Zveme vás na vernisáž výstavy Ostrovský klášter ožívá ve 3D – 3D rekonstrukce zaniklého středověkého kláštera. Akce se koná v úterý 20. listopadu v rámci Dnů geografie na Albertově, které budou probíhat celý týden 19. až 23. listopadu. Součástí vernisáže bude krátká přednáška RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. (moderní technologie ve výuce katedry aplikované geoinformatiky a kartografie), Mgr. Tomáše Palatého (historie Ostrovského kláštera) a Mgr. Josefa Laštovičky (tvorba 3D modelu Ostrovského kláštera). 3D model kláštera byl vytvořen v románské a gotické podobě včetně interiérů. Následovat bude diskuze u vytvořených posterů a promítání krátkého vytvořeného filmu. Více informací se dozvíte také v pozvánce nebo v události na facebooku.

» Zobrazit starší aktuality