Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

V sobotu 8. listopadu 2018 se v podkrovní expozici zámku Ostrov uskuteční od 17:00 přednáška Osudy vybraných vězňů jáchymovských lágrů, kterou přednese člen Centra Výzkumného centra historické geografie RNDr. Jakub Jelen.

Ve středu 17. října se uskuteční konference a vernisáž k výstavě map 100 let proměn hranic našich regionů. Obě akce pořádá Ministerstvo vnitra ČR, velkou měrou však přispělo i Výzkuné cetrum historické geografie. Konference, na které vystoupí mimo jiné i prof. Semotanová a doc. Pavel Chromý, se koná v budově Magistrátu hlavního města Prahy (Mariánské nám. 2, Praha 1, Sál zastupitelstva) od 9:00 do 12:30. Vernisáž výstavy map 100 let proměn hranic našich regionů, za jejíž tvorbou stojí především dr. Tomáš Burda a jeho tým, proběhne v Klementinu (Mariánské nám. 5, Praha 1, Křižovnická chodba) od 13:00 do 16:00. Více informací o konferenci i vernisáži výstavy se dočtete v pozvánce zde a na webu zde.

Historické centrum historické geografie reprezentoval na konferenci Voda v dejinných súvislostiach pořádanou Štátnym archívom v Nitre (pracovisko Archív Komárno) prof. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D. Fotografie z jeho vystoupení můžete shlédnout zde.

Zveme Vás na závěrečný workshop 7 let Výzkumného centra historické geografie, na kterém budou představeny výsledky sedmileté činnosti VCHG – projektu GAČR na podporu excelence v základním výzkumu č. P410/12/G113 (2012–2018). Workshop se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 v budově Akademie věd ČR (Národní 3) od 13 hod. Více informací o přihláškách i o programu setkání naleznete v pozvánce zde.

Výzkumné centrum historické geografie připravuje a zve Vás na v pořadí již 15. historickogeografickou konferenci, tentokrát s názvem Stopy cest. Půjde o pohled na cesty z hlediska jejich vnímání, výzkumu ve smyslu teoreticko-metodologickém, vymezování v prostoru, cest jako kontaktního a komunikačního prostředku, jejich odrazu v historických pramenech všech typů. Konference se uskuteční ve středu 23. ledna 2019 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK (Albertov 6). Více informací o konferenci i pokyny a důležitá data pro přihlášení příspěvků, posterů, nebo i přihlášek k účasti bez příspěvku najdete v pozvánce zde. Účast na konferenci je bez poplatku.

» Zobrazit starší aktuality