Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Kartografická spoločnosť SR zve na Kartografickou konferenci 2016 – Aktivity v kartografii, která se uskuteční 20.–21. října na Stavební fakultě STU v Bratislavě.
Více informací na webu konference nebo v pozvánce.

Státní oblastní archiv v Zámrsku zve 11. června na den otevřených dveří s výstavou na téma Východočeská panství na mapách. Pozvánku stahujte zde.

V úterý 14. června se v Praze koná seminář „Staré mapy pohledem do minulosti a budoucnosti“. Více informací o programu a registraci se dočtete zde.

Krajina z druhé ruky – projekt této publikace pojednávající o konverzích a regeneracích ploch brownfields můžete podpořit zde! Na základě finančního příspěvku můžete získat výtisk publikace nebo možnost zúčastnit se křtu knihy, který proběhne v rámci speciální vlakové projížďky po industirálních krásách Kladna 7. 5. 2016.

Dílna environmentálních dějin pořádá 28.–31. srpna 2016 v Praze letní školu na téma „The Undesirable: How Parasites, Diseases, and Pests Shape Our Environments“. Call for Papers můžete shlédnout zde. Více informací naleznete také na webu českých a slovenských environmentálních historiků. Přihlášky můžete posílat do 20. května 2016.

» Zobrazit starší aktuality