Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Členové Výzkumného centra historické geografie RNDr. Magdalena Kašková a Mgr. Jakub Jelen uspořádali ve středu 3. května 2017 v 17:00 v Informačním centru zámku v Ostrově přednášku Pracovní tábory při uranových dolech na Jáchymovsku. Více informací můžete nalézt na zde. Fotografie z přednášky můžete stáhnout zde. Krátké video můžete shlédnout zde.

U příležitosti 500. výročí Klaudyánovy mapy se bude 16. května 2018 konat slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem.
O přípravě konference budete průběžně informováni

V Olomouci ve dnech 13.–15. 9. 2017 koná 11. sjezdu českých historiků. Zástupci Výzkumného centra historické geografie v rámci sjezdu pořádají mimojiné sekce věnované Paralelním krajinám.

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze pořádá konferenci Stabilní katastr 1817–2017, která se uskuteční 23. listopadu 2017 v konferenčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod Sídlištěm 1800/9 v Praze-Kobylisích. Více informací o konferenci a k přihlášání na konferenci v pozvánce zde.

Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta – Katedra archívnictva a PVH, Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Slovenská historická spoločnosť pri SAV zvou na konferenci Mesto a jeho historická krajina, která se uskuteční na půdě FF UK v Bratislavě 28. června 2017. Více informací o konferenci ve výzvě zde. Přihlášku k účasti na konferenci můžete naleznete zde.

» Zobrazit starší aktuality