Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Česká kartografická společnost a TU v Liberci zde  všechny kartografy bez hranic specializace, bez hranic věku, bez hranic regionu působiště, i bez hranic teorie či praxe oborů, do Liberce, města v podhůří Jizerských a Ještědských hor, kde se 6.–8. září 2017 koná v pořadí již 22. kartografická konference – kartografie bez hranic. Více informací o konferenci naleznete, a registrovat se na ni můžete, zde.

Dne 25. ledna 2017 se na pražském Albertově uskutečnila v pořadí již 13. historickogeografická konference pořádaná Výzkumným centrem historické geografie. Tentokrát s podtitulem Periferie: Krajina (bez)naděje? Program můžete shlédnout zde. Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.

Národní památkový ústav a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádájí odborný seminář s názvem Zaniklá krajina Severozápadních Čech, který se bude konat ve dnech 18.–19.října 2017. Pozvánku a více informací můžete shlédnout zde.

Státní oblastní archiv v Praze společně s Podbrdským muzeem a dalšími institucemi pořádá 14.–16. listopadu 2017 vědeckou konferenci Brdy – krajina, historie a lidé, která se bude konat v rekonstruovaném areálu Podbrdského muzea v Rožmitálu pod Třemšínem. Více informací naleznete ve výzvě. Přihlášku k účasti s i bez příspěvku můžete stáhnout zde.

V červenci 2018 se bude ve Varšavě konat 17. mezinárodní konference historických geografů. Více informaci můžete nalézt zde.

» Zobrazit starší aktuality