Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Zveme vás na 3. slovensko-českú historickogeografickú konferenciu Cesty historickej geografie: Bádanie, smery a perspektívy, která se uskuteční 17. října 2018 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Více informací naleznete v pozvánce zde.

Ve dnech 3.–4. května 2018 se v Nových Hradech uskuteční konference zaměřená na dědictví první světové války s názvem Hranice jako důsledek války. Předběžný program můžete shlédnout zde. Přihlášku potom můžete stáhnout zde.

Ve dnech 26.–27. května se v Hornickém muzeu v Příbrami uskuteční VI. ročník konference České podzemí. Podrobnější informace a pokyny pro přihlášení naleznete v přiložené pozvánce zde a budou zveřejněny také na www.ceskepodzemi.cz.

Česká společnost krajinných inženýrů, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. a Česká zemědělská univerzita v Praze zvou na čtvrtý ročník konference zaměřené na malé vodní nádrže s názvem Rybníky 2018. Akce se koná v budově Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve dnech 14.–15. června 2018. Pro více informací navštivte web ČSKI nebo si stáhněte I. cirkulář ke konferenci zde. Přihlášku ke konferenci můžete stáhnout zde.

Právě vyšel Atlas náboženství Česka, který představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel, druhá se zaměřuje na rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu deseti modelových území a třetí část analyzuje souvislosti náboženství a vybraných prostorových, socioekonomických a demografických jevů. Odkazy na prezentace publikace v různých médiích najdete zde.
HAVLÍČEK, T., KLINGOROVÁ, K., LYSÁK, J. a kol. (2017): Atlas náboženství Česka. Karolinum, Praha.

» Zobrazit starší aktuality