Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Výzkumné centrum historické geografie Vás zve na mezinárodní konferenci Military and Postmilitary Landscapes, která se uskuteční v návaznosti na Středoevropskou konferenci historických geografů. Konference se bude konat v Praze 14.–15. února 2018.
Více informací naleznete na webu konference.
Registrace na konferenci s příspěvkem byla prodloužena na 10. prosince. Přihlásit se můžete s příspěvkem, návrhem celé sekce. K účasti bez příspěvku se můžete registrovat dokonce do 31. ledna prostřednictvím stejného formuláře.

Ve středu 24. ledna 2018 se na pražském Albertově uskuteční tradiční, v pořadí již 14., historickogeografická konference pořádaná Výzkumným centrem historické geografie. Tentokrát s podtitulem Hranice jako symbol ambicí a společných zájmů. Pozvánku a informace k přihlašování na konferenci naleznete zde. Program konference můžete shlédnout či stáhnout zde.

20. a 21. listopadu 2017 se v Praze na Albertově uskuteční Partnership Promotion Workshop zaměřený na prohloubení spolupráce ve výzkumu a výuce v oblasti dálkového průzkumu Země a hodnocení změn krajiny s kolegy z Humboldtovy Univerzity v Berlíně. Workshop je organizován katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie a katedrou experimentální biologie rostlin. V úterý 21. 11. ve 12:20 v učebně K1 můžete např. přijít na přednášku „Earth observation for land cover and land use mapping: Challenges and opportunities in the era of big data“. Více o workshopu a jeho programu zde.

U příležitosti výročí Klaudyánovy mapy se proto bude konat dne 16. května 2018 slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem. Více informací o konferenci a přihlášku (vyplňte do 30. března 2018) můžete nalézt zde. Přečtěte si také krátký článek o mapě i jejím vystavení zde.

Dne 13. listopadu proběhne od 17.00 do 18.00 hodin v Multifunkčním centru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přednáška k problematice 3D vizualizací dnes již zmizelé podoby některých míst. Především bude představen postup prací na přípravě 3D modelu poutního místa Skoky u Žlutic a přilehlé dnes zaniklé vsi. Na přípravě modelu spolupracují člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Petr Meyer). Pozvánka na přednášku je ke stažení zde.

» Zobrazit starší aktuality