Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Zveme Vás na závěrečný workshop 7 let Výzkumného centra historické geografie, na kterém budou představeny výsledky sedmileté činnosti VCHG – projektu GAČR na podporu excelence v základním výzkumu č. P410/12/G113 (2012–2018). Workshop se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 v budově Akademie věd ČR (Národní 3) od 13 hod. Více informací o přihláškách i o programu setkání naleznete v pozvánce zde.

Výzkumné centrum historické geografie připravuje a zve Vás na v pořadí již 15. historickogeografickou konferenci, tentokrát s názvem Stopy cest. Půjde o pohled na cesty z hlediska jejich vnímání, výzkumu ve smyslu teoreticko-metodologickém, vymezování v prostoru, cest jako kontaktního a komunikačního prostředku, jejich odrazu v historických pramenech všech typů. Konference se uskuteční ve středu 23. ledna 2019 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK (Albertov 6). Více informací o konferenci i pokyny a důležitá data pro přihlášení příspěvků, posterů, nebo i přihlášek k účasti bez příspěvku najdete v pozvánce zde. Účast na konferenci je bez poplatku.

Zveme vás na 3. slovensko-českú historickogeografickú konferenciu Cesty historickej geografie: Bádanie, smery a perspektívy, která se uskuteční 22. listopadu 2018 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Více informací naleznete v pozvánce zde.

Výzkumné centrum historické geografie pořádá ve spolupráci s Institutem EUCALAND v rámci nadcházející již 28. konference PECSRL (3.–9. září, Clermont-Ferrand a Mende, Francie) sekci k tématu tradičních krajin s názvem Traditional landscapes: exploring the connections between landscape, identity, heritage, and change. Více informací k tématu sekce naleznete v přiložené pozvánce.

Výzkumné centrum historické geografie pořádá ve spolupráci s univerzitou ve Wrocławi v rámci nadcházející 5th Landscape Archaeology Conference (17.–20. září, Newcastle upon Tyne a Durham, Spojené království) zaniklých sídel s názvem Settlement desertion and cultural landscape transformations: connections between past and present. Více informací k tématu sekce naleznete v pozvánce zde.

» Zobrazit starší aktuality