Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

Výzkumné centrum historické geografie Vás zve na mezinárodní konferenci Military and Postmilitary Landscapes, která se uskuteční v návaznosti na Středoevropskou konferenci historických geografů. Konference se bude konat v Praze 14.–15. února 2018.
Více informací naleznete na webu konference.
Registrace na konferenci s příspěvkem byla prodloužena na 10. prosince. Přihlásit se můžete s příspěvkem, návrhem celé sekce. K účasti bez příspěvku se můžete registrovat dokonce do 31. ledna prostřednictvím stejného formuláře.

Ve středu 24. ledna 2018 se na pražském Albertově uskuteční tradiční, v pořadí již 14., historickogeografická konference pořádaná Výzkumným centrem historické geografie. Tentokrát s podtitulem Hranice jako symbol ambicí a společných zájmů. Pozvánku a informace k přihlašování na konferenci naleznete zde. Program konference můžete shlédnout či stáhnout zde.

20. a 21. listopadu 2017 se v Praze na Albertově uskuteční Partnership Promotion Workshop zaměřený na prohloubení spolupráce ve výzkumu a výuce v oblasti dálkového průzkumu Země a hodnocení změn krajiny s kolegy z Humboldtovy Univerzity v Berlíně. Workshop je organizován katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie a katedrou experimentální biologie rostlin. V úterý 21. 11. ve 12:20 v učebně K1 můžete např. přijít na přednášku „Earth observation for land cover and land use mapping: Challenges and opportunities in the era of big data“. Více o workshopu a jeho programu zde.

U příležitosti výročí Klaudyánovy mapy se proto bude konat dne 16. května 2018 slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem. Více informací o konferenci a přihlášku (vyplňte do 30. března 2018) můžete nalézt zde.

Dne 13. listopadu proběhne od 17.00 do 18.00 hodin v Multifunkčním centru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přednáška k problematice 3D vizualizací dnes již zmizelé podoby některých míst. Především bude představen postup prací na přípravě 3D modelu poutního místa Skoky u Žlutic a přilehlé dnes zaniklé vsi. Na přípravě modelu spolupracují člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Petr Meyer). Pozvánka na přednášku je ke stažení zde.

Členové Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. a RNDr. Magdalena Fialová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) se ve spolupráci s členy katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem RNDr. Jiřím Rieznerem, Ph.D. a RNDr. Silvií R. Kučerovou, Ph.D. podílejí na tvorbě obsahu databáze historických hřbitovů Cimiterium. V databázi spravované spolkem Omnium z. s. budou postupně uveřejňovány fotografie náhrobků a hřbitovních prostranství vzniklé v průběhu terénních šetření realizovaných uvedenými členy VCHG a jejich spolupracovníky.

Ve středu 25. října 2017 se v budově děkanství v Lounech v 18:15 uskuteční přednáška na téma Katolická poutní místa v Česku pohledem kulturní geografie, kterou přednese člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha).

Dne 29. září bude ve Skokách u západočeských Žlutic představen 3D model přibližující podobu této dnes zaniklé vsi na počátku 20. století. Na přípravě modelu spolupracují člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Petr Meyer). Model bude představen při příležitosti oslav 300 let trvání poutního místa (bližší informace viz též: www.skoky.eu).

Výstava Regiony v čase a prostoru (Regions through Space and Time), která byla poprvé představena v rámci Středoevropské konference historických geografů v srpnu 2016, bude od 2. do 31. října 2017 k vidění v prostorách vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výstavu si můžete prohlédnout i online zde.

V pondělí 11. září 2017 uspořádalo v Jablonném v Podještědí Výzkumné centrum historické geografie přednášku Svědectví obecních znaků
o minulosti i současnosti
. Přednášel RNDr. Miroslav Šifta v rámci pravidelného setkávání Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí. Více informací se dozvíte zde.

« Předchozí 1 2 3 6 Následující »