Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

Ve středu 25. října 2017 se v budově děkanství v Lounech v 18:15 uskuteční přednáška na téma Katolická poutní místa v Česku pohledem kulturní geografie, kterou přednese člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha).

Dne 29. září bude ve Skokách u západočeských Žlutic představen 3D model přibližující podobu této dnes zaniklé vsi na počátku 20. století. Na přípravě modelu spolupracují člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Petr Meyer). Model bude představen při příležitosti oslav 300 let trvání poutního místa (bližší informace viz též: www.skoky.eu).

Výstava Regiony v čase a prostoru (Regions through Space and Time), která byla poprvé představena v rámci Středoevropské konference historických geografů v srpnu 2016, bude od 2. do 31. října 2017 k vidění v prostorách vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výstavu si můžete prohlédnout i online zde.

V pondělí 11. září 2017 uspořádalo v Jablonném v Podještědí Výzkumné centrum historické geografie přednášku Svědectví obecních znaků
o minulosti i současnosti
. Přednášel RNDr. Miroslav Šifta v rámci pravidelného setkávání Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí. Více informací se dozvíte zde.

V pátek 1. září 2017 se v porotním sálu zámku v Jičíně uskuteční přednáška s názvem Záznamy krajiny. Mapy panství jako obraz společnosti raného novověku, kterou připravily Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. (Moravská zemská knihovna) a PhDr. Martina Tůmová (členka Výzkumného centra historické geografie). Přednáška se koná v rámci cyklu Barokní krajina pořádaném Národním památkovým ústavem. Více informací naleznete v pozvánce zde.

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze pořádá konferenci Stabilní katastr 1817–2017, která se uskuteční 14. listopadu 2017 v konferenčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod Sídlištěm 1800/9 v Praze-Kobylisích. Více informací o konferenci a k přihlášání na konferenci v pozvánce zde.

Registrace pro 17. mezinárodní konferenci historických geografů je otevřena. Konference se uskuteční 16.–20. července 2018 ve Varšavě. Deadline pro registraci je 14. října 2017. Registrační formulář můžete vyplnit a více informaci nalézt na webu konference zde.

Česká společnost krajinných inženýrů zve na devatenáctý ročník konference Krajinné inženýrství 2017, která se koná 19. října 2017 na Ministerstvu zemědělství. Více informací o konferenci naleznete v I. cirkuláři a na webu ČSKI. Přihlášku na konferenci můžete stáhnout zde. Přihlášení účastníci mají možnost prezentace vlastních příspěvků ve sborníku konference. O zařazení mezi ústní prezentace rozhodne odborná komise.

Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Historickým múzeom a Stavebnou fakultou STU v Bratislave zve na konferenci Historické mapy 2017, která se uskuteční 23. listopadu 2017 v prostorách Bratislavského hradu. Více informací naleznete v pozvánce nebo na webových stránkách STU v Bratislave. Formulář pro vytvoření abstraktu můžete stahovat zde. Online registrační formulář k přihlášení na konferenci můžete vyplnit zde.

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Výzkumné centrum historické geografie a Ústav pro jazyk český AV ČR zvou na 2. ostravské onomastické setkání (Ostrava Onomastic Meeting Event – OOME), které se bude konat v Ostravě od 23. do 25. dubna 2018. Více informací nalezte v cirkuláři zde či na webu konference. Přihlášku k účasti na konferenci můžete stáhnout zde.

« Předchozí 1 2 3 5 Následující »