Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Aktuální publikace

Naposledy vydané publikace:

SEMOTANOVÁ, E.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z. (2018):
Historická geografie. Tradice a modernita.
Historický ústav AV ČR, Praha, 256 s.

ŠIMŮNEK, R. (2018):
Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750.
Historický ústav AV ČR. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 704 s.

SLÁMA, J.; BYSTŘICKÝ, V.; ŠTYCH, P.; FIALOVÁ, D.; SVOBODOVÁ, L.; KVÍTEK, T. (2018):
Golf courses: New phenomena in the landscape of the Czech Republic after 1990.
Land Use Policy, 78, s. 430–456.

Významné publikace:

Akademický atlas českých dějin, který je výsledkem práce kolektivu autorů pod vedením profesorky Evy Semotanové z Historického ústavu AV ČR a docenta Jiřího Cajthamla z Fakulty stavební ČVUT v Praze, je oceněn cenou Magnesia Litera 2015 v kategorii nakladatelský čin roku, Atlas získal také cenu Kniha roku 2014 nakladatelství AcademiaMapa roku 2014 – cena Kartografické společnosti ČR za vědecký výstup, Slovník roku 2014 – cena poroty Jednoty tlumočníků a překladatelů za encyklopedické dílo historické, Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2014 – cena Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových, Cena Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu.

SEMOTANOVÁ, E.; CAJTHAML, J. a kol. (2014):
Akademický atlas českých dějin.
Academia, Praha, 559 s.

V knihkupectví Academia na Václavském náměstí se dne 31. března 2015 křtila kniha Kladsko. Fotografie ze křtu zde.

SEMOTANOVÁ, E.; BURDA, T.; GŁADKIEWICZ, R.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z.; MALICKI, J.; MARTÍNEK, J.; OSOBA, P. (2015):
Kladsko. Historiografický lexikon.
Historický ústav, Praha, Kłodzko, Wrocław, 311 s.