Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Historický atlas měst České republiky

BIČÍK, I.; BURDA, T.; HELLMICH, M.; HLADKÁ, E.; KLÁPŠTĚ, J.; KRÁLOVÁ, E.; KUČERA, Z.; KUPKOVÁ, L.; KVAPILOVÁ, A.; MARADA, M.; MYŠIČKA, M.; PACINA, J.; PAVLÍČEK, T.; SEMOTANOVÁ, E.; ŠIMŮNEK, R.; ŠTÝS, S.; TICHÁ, K.; VELÍMSKÝ, T.; VYSKOČIL, A. (2014):
Historický atlas měst České republiky, svazek č. 26 – Most.
Historický ústav AV ČR, Praha, 129 s.