Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Knihy

Monografie 

HAVLÍČEK, T., JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., eds. (2017):
Borders in Central Europe after the Schengen Agreement.
Springer, Cham, 239 s.

BURDA, T. (2016):
Historické hranice a proces polarizace prostoru v Česku.
P3K, Praha, 157 s. (e-kniha).

SEMOTANOVÁ, E.; ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.; JANATA, T.; SEEMANN, P.; BENDA, J.; CAJTHAML, J.; HALDKÝ, L.; KOPAČKA, L.; KRAFL, P.; KUKLÍK, J.; KŮRKA, P.; KYNCL, V.; NĚMEČEK, J.; VILÍMEK, T.; VORÁČEK, E.; ZIMOVÁ, R. (2015):
Frontiers, massacres and replacement of populations in cartographic representation: case studies (15th–20th centuries).
Historický ústav, Praha, 101 s.

BIČÍK, I.; KUPKOVÁ, L.; JELEČEK, L.; KABRDA, J.; ŠTYCH, P.; JANOUŠEK, Z.; WINKLEROVÁ, J. (2015):
Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010. Socio-Economic Driving Forces.
Springer, Heildelberg, 215 s.

SEMOTANOVÁ, E.; BURDA, T.; GŁADKIEWICZ, R.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z.; MALICKI, J.; MARTÍNEK, J.; OSOBA, P. (2015):
Kladsko. Historiografický lexikon.
Historický ústav, Praha, Kłodzko, Wrocław, 311 s.

FIALOVÁ, D.; STEYEROVÁ, E.; SEMOTANOVÁ, E. (2015):
Vltavské ostrovy v Praze.
Česká geografická společnost, Praha, 112 s.

SEMOTANOVÁ, E.; CAJTHAML, J. a kol. (2014):
Akademický atlas českých dějin.
Academia, Praha, 559 s.

VYSKOČIL, A. (2014):
Brno III. Průmyslové město. Edice Zmizelá Morava.
Nakladatelství Paseka, Praha, 108 s.

ŽEMLIČKA, J. (2014):
Království v pohybu: Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 672 s.

CHODĚJOVSKÁ, E; ŠIMŮNEK, R, eds. (2012):
Krajina jako historické jeviště.
Historický ústav AV ČR, Praha, 453 s.

Kapitoly v monografiích

SEMIAN, M. (2016):
Novodobá choronyma v současném regionálním systému.
In: David, J. (ed.): Toponyma: kulturní dědictví a paměť míst. Ostravská Univerzita, Ostrava, s. 158–169.

CENTERI, C., RENES, H., ROTH, M., KRUSE, A., EITER, S., KAPFER, J., SANTORO, A., AGNOLETTI, M., EMANUELI, F., SIGURA, M., SLÁMOVÁ, M., DOBROVODSKÁ, M., ŠTEFUNKOVÁ, D., KUČERA, Z., SALÁTA, D., VARGA, A., VILLACRECES, S., DREER, J. (2016):
Wooded grasslands as part of the European agricultural heritage.
In: Agnoletti, M., Emanueli, F. (eds.): Biocultural Diversity in Europe. Springer, Dordrecht, s. 75–103.

KUČEROVÁ, S. R., KUČERA, Z., NOVOTNÁ, K., ŠIFTA, M. (2016):
Die Veränderung der Identität von Regionen in tschechischen Geographieschulbüchern vor und nach 1989. [Rok 1989 a proměna identity regionu prostřednictvím učebnic geografie.]
In: Matthes, E., Schütze, S. (eds.): „1989“ und Bildungsmedien. „1989“ and Educational Media. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, s. 109–123. 

KUČERA, Z., KAŠKOVÁ, M. (2016):
Utváření domova ve změněné krajině pohraničí Česka.
In: Ledererová Kolajová, K. (red.): Domov a krajina. Obec širšího společenství českých unitářů, Praha, s. 28–42.

ŽEMLIČKA, J. (2015):
The King and "His" Town of Litoměřice/Leitmeritz in Medieval Bohemia.
In: Anngret Simms, A.; Clarke, H. (eds.): Lords and Towns in Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project. Ashgate, Farnham, s. 155–163.

SEMIAN, M. (2015):
Historical aspects and influences of the reproduction of regions in Czechia.
In: Riukulehto, S. (ed.): Between Time and Space. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 23–43.

NOVÁČEK, A.; SEMIAN, M. (2015):
Mikroregionální diferenciace demografického vývoje v Kraji Vysočina – dlouhodobé trendy.
In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.): 18th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Masarykova Univerzita, Brno, s. 566–572.

HUPKOVÁ, M.; HAVLÍČEK, T.; REEVES, D. (2015):
Secularization and Church Property: The Case of Czechia.
In: Brunn, S. (ed.): The Changing World Religion Map. Sacred Places, Identities, Practices and Politics. Vol. IV. Springer, Dordrecht, s. 2181–2200.

BIČÍK, I.; ŠTYCH, P. (2015):
Sucho a změny ve využívání krajiny.
In: Brázdil, R.; Trnka, M. a kol.: Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, s. 214–230.

​SEMOTANOVÁ, E. (2015):
Ziemia Kłodzka. Region w społecznej świadomości historycznej.
In: Gładkiewicz, R.; Felcman, O.: Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiály. AGRI, Vratislav, Kladsko, Praha, s. 11–27.

HAVLÍČEK, T. (2015):
Sakrální objekty dosídleného pohraničí v kontextu postsocialistického vývoje.
In: Jeřábek, M. (ed.): Výzkum českého pohraničí. Vybraná aktuální témata. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, s. 51–66.

OSOBA, P.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z. (2015):
Tożsamośź Ziemi Kłodzkiej w perspektywie historyczno-geograficznej.
In: Gładkiewicz, R.; Latocha, A.; Semotanová, E. (eds.): Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej. ARGI, Vratislav, Kladsko, Praha, s. 31–52.

HAVLÍČEK, T. (2014):
The Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia.
In: Leustean, L. (ed.): Eastern Christianity and Politics in the Twenty First Century. Routledge Studies, Taylor and Francis Group, Abingdon, s. 240–250.

FIALOVÁ, D. (2014):
Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra.
In: Blažková, T.; Fialová, D.; Matoušek, V. (eds.): Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Togga, Praha, s. 43–62.

BIČÍK, I.; KUPKOVÁ, L. et al. (2013):
Long term land-use changes: Case study Czechia 1845–2000.
In: Förster, H., Herzberg, J., Zückert, M. (eds.): Umweltgeschite(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus. Rachel Carson Center, Collegium Carolinum, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, s. 67–82.

ŠIMŮNEK, R. (2013):
Town and its vicinity as spaces for sacral representation, Bohemia 1350–1600.
In: Pauly, M.; Scheutz, M. (eds.): Cities and Their Spaces: Concepts and Their Use in Europe. Böhlau, Kolín nad Rýnem, s. 239–254.

ŠIMŮNEK, R. (2013):
Kájov a Boletice ve středověku.
In: Havlice, J. (ed.): 750 let Kájova. Obec Kájov, s. 53–89.

ŽEMLIČKA, J. (2012):
The Germans and the implantation of German Law among the Bohemians and Moravians in the Middle Ages.
In: Berend, N. (ed.): The Expansion of Central Europe in the Middle Ages. (= The Expansion of Latin Europe 1000−1500, Vol. 5), Ashgate, Burlington, s. 237–270.

HAVLÍČEK, T.; JANŮ, H. (2012):
Buddhism in Central and Eastern Europe: Secularisation and post-Communist transformation.
In: Abenayake, O.; Tilakaratne, A. (eds.): 2600 Years of Sambuddhatva: Global Journey of Awakening. Ministry of Buddhasasana and Religious Affairs, Government of Sri Lanka, Colombo, s. 381‒392.

ŽEMLIČKA, J. (2012):
Krajina z lodi spatřená. Inspekční cesta Václava II. z Prahy vzhůru po Vltavě.
In: Chodějovská, E.; Šimůnek, R., (eds.): Krajina jako historické jeviště. Historický ústav, Praha, s. 23‒40.

CHODĚJOVSKÁ, E. (2012):
I. vojenské mapování jako pramen pro poznání krajiny druhé poloviny 18. století. Komunikace v Pražském regionu.
In: Chodějovská, E.; Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. Historický ústav, Praha, s. 159‒184.

VYSKOČIL, A. (2012):
Dělnické kolonie – sídelní fenomén industrializace (na příkladu Blanenska).
In: Chodějovská, E.; Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. Historický ústav, Praha, s. 245‒262.