Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Spolupořádali jsme

The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT

Výzkumné centrum historické geografie společně s katedrou českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Ústavem pro jazyk český AV ČR v roce 2018 spolupořádalo the 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT 2018. Konference byla tematicky zaměřená na místní názvy jako zrcadlo politického vývoje v moderní evropské společnosti.

ESEH Summer School: The Undesirable: How Parasites, Diseases, and Pests Shape Our Environments

V srpnu 2016 Výzkumné centrum historické geografie spolupořádalo Letní školu environmentálních dějin ESEH Summer School: The Undesirable: How Parasites, Diseases, and Pests Shape Our Environments. Akce vznikla pod hlavičkou ESEH (European society for environmental history). Vedle VCHG na organizaci participovalo např. Colegium Carolinum z Mnichova nebo Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie sídlící v Innsbrucku. Letní škola, jejíž program obstarávali odborníci z Evropy i ze Spojených států, se zabývala historickým vnímáním a zvládáním chorob a škůdců. Diskutovaly se i širší environmentální, politické a etické důsledky toho, jakými způsoby lidská společnost škůdcům a chorobám čelí.