Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Spolupořádali jsme

The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT

Výzkumné centrum historické geografie společně s katedrou českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Ústavem pro jazyk český AV ČR v roce 2018 spolupořádalo the 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT 2018. Konference byla tematicky zaměřená na místní názvy jako zrcadlo politického vývoje v moderní evropské společnosti.