Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Řešitelský tým

Vedení Centra

Hlavní řešitelka a vedoucí týmu: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Spoluřešitel a vedoucí týmu: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

Tým VCHG na výročním zasedání (26. ledna 2017)

Členové týmu

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

RNDr. Petra Grešlová, Ph.D.

RNDr. David Hána, Ph.D.

RNDr. Martin Hanus, Ph.D.

RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.

prof. RNDr. et Mgr. Peter Chrastina, PhD.

RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.

RNDr. Magdalena Kašková

RNDr. Kamila Klingorová

RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.

RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

RNDr. Michal Semian, Ph.D.

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.

RNDr. Miroslav Šifta

RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

PhDr. Martina Tůmová

Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Spolupracovníci týmu

RNDr. Tomáš Burda, Ph.D.

Mgr. Iveta Čtveráková

RNDr. Martina Hupková, Ph.D.

Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D.

Mgr. Zbyněk Janoušek

RNDr. Helena Janů

Ing. Mgr. Václav Jaroš

Mgr. Jan Jelének

Mgr. Jakub Jelen

Bc. Marek Komárek

Mgr. Pavlo Kryshenyk

RNDr. Tereza Kůsová

Mgr. Tomáš Mozr

Mgr. Richard Nikischer, Ph.D.

Mgr. Petr Osoba

RNDr. Jana Winklerová

Externí členové týmu

Mgr. Jiří Janáč, PhD (Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta)

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Mgr. Nicholas Paul Orsillo (Masarykova univerzita, Brno)

RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (Výzkumný ústav Silva Tarouca, v.v.i., Průhonice)

RNDr. Robin Rašín, Ph.D.

Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta)