Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Konference 2022

Krajinami proti času

18. historickogeografická konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS vás zvou k účasti na v pořadí již osmnáctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma krajinných změn, které zasáhly větší územní celky v různých časových obdobích.

Krajina má svoji vlastní dynamiku, v horizontu desítek až stovek let v ní probíhají změny způsobené jak přírodními procesy, tak lidskou činností. Podoba krajin v různých časových horizontech je do určité míry zachována díky větším či drobnějším stopám i rozsáhlejším vrstvám, které mohou odborníci různými metodami poodhalit a rekonstruovat. Součástí vývoje krajin však mohou být i zcela zásadní proměny, v jejichž důsledku se pro mnohé z velké části či zcela ztrácí původní charakter krajiny. Krajina tak může ztratit svoji identitu, svoji „paměť“. Změny, které se dotkly rozsáhlých území v různých historických obdobích, vždy vedly k významným změnám životního prostředí a výrazně se zapsaly do paměti krajiny i společnosti. Zpravidla také byly následovány fází reflexe, připomínání a diskuse příčin a důsledků proběhlých krajinných změn.

K diskusi nad významnými velkoplošnými krajinnými změnami se sejdeme ve středu 26. ledna 2022 v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2).

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. a prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Výzkumné centrum historické geografie)

PhDr. Robert Šimůnek, DSc., Ph.D. (Komise pro historickou geografii)

RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Sekce historické geografie a environmentálních ČGS)

Organizátoři vítají vaše návrhy jak samostatných příspěvků, tak posterů. Přihlásit na konferenci se můžete přes tento odkaz. Přihlášku na konferenci vyplňte i v případě, že se zúčastníte bez příspěvku či posteru.

Ústní příspěvky k zařazení do programu konference můžete navrhovat do 31. října 2021, postery lze přihlašovat do 9. ledna 2022. Součástí návrhu příspěvku či posteru je i abstrakt o maximálním rozsahu 1 000 znaků. V případě dotazů či nejasností ohledně přihlášení na konferenci se prosím obracejte na dr. Martinu Tůmovou (martina.tumova@natur.cuni.cz) nebo Ing. Mgr. Michala Vokurku (vokurka@hiu.cas.cz).