The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic Faculty of Science, Charles University in Prague

Journal Articles

Article in a journal with IF (WoS)

KUPKOVÁ, L.; BIČÍK, I.; BOUDNÝ, Z. (2019):
Long-term land-use / land-cover changes in Czech border regions.
Acta geographica Slovenica 59, 2, pp. 107–117.

GABROVEC, M.; BIČÍK, I.; KOMAC, B. (2019):
Land register as a source of studying long-term land-use changes.
Acta geographica Slovenica 59, 2, pp. 83–89.

BIČÍK, I.; GABROVEC, M.; KUPKOVÁ, L. (2019):
Long-term land-use changes: A comparison between Czechia and Slovenia.
Acta geographica Slovenica 59, 2, pp. 91–105.

GREŠLOVÁ, P.; ŠTYCH, P.; SALATA, T.; HERNIK, J.; KNIZKOVA, I.; BIČÍK, I.; JELEČEK, L.; PRUS, B.; NOSZCZYK, T. (2018):
Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: from a centrally planned system to market oriented mode of production.
Land Use Policy, 82, pp. 807–820.

SLÁMA, J.; BYSTŘICKÝ, V.; ŠTYCH, P.; FIALOVÁ, D.; SVOBODOVÁ, L.; KVÍTEK, T. (2018):
Golf courses: New phenomena in the landscape of the Czech Republic after 1990.
Land Use Policy, 78, pp. 430–456.

HÁNA, D.; HELLEBRANDOVÁ, L. (2018):
Spatial and Sectoral Differentiation of Support to Innovative Companies from EU Funds in Czechia.
European Planning Studies, 26, 8, pp. 1598–1615.

ŠIFTA, M.; CHROMÝ, P. (2017):
The importance of symbols in the region formation process.
Norsk Geografisk Tidsskrift, 71, 2, pp. 98–113.

OSOBA, P. (2017):
Formování symbolického tvaru regionu a odmítnutí názvu Nové Sudety. [Development of Symbolic Shape of the Region and Rejection of the Name Nové Sudety.]
Geografie, 122, 3, pp. 310–334.

KUPKOVÁ, L.; BIČÍK, I. (2016):
Landscape transition after the collapse of communism in Czechia.
Journal of Maps, 12, 1, pp. 526–531.

SEMIAN, M.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z. (2016):
Name as a regional brand: The case of Local Action Groups in Czechia.
Journal of Language and Politics, 15, 6, pp. 768–789. 

HAMPL, M.; MARADA, M. (2016):
Metropolizace a regionální vývoj v Česku v transformačním období. [Metropolization and regional development in Czechia during the transformation period.]
Geografie, 121, 4, pp. 566–590.

KLINGOROVÁ, K. (2016):
Feministické geografie náboženství: křesťanství v každodenním životě mladých žen. [Feminist geographies of religion: Chritianity in everyday life of young women.]
​Geografie, 121, 4, pp. 612–631.

ŠIFTA, M. (2016):
Graphic symbols and local identity: the case of use and perception of municipal emblems in the Liberec Region (Czechia).
Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 116, 2, pp. 147–158.

HASMAN, J.; HÁNA, D.; MATERNA, K. (2016):
Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého pivního trhu po roce 1989. [Geography of brewery: development of spatial distribution of Czech beer market after 1989.]
Geografie, 121, 3, pp. 437–462.

JEPSEN, M. R. et al. (Chromý, P., Jančák, V.) (2015):
Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010.
Land Use Policy, 49, s. 53–64.

DAVID, J.; SEMIAN, M. (2015):
Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism.
Slovo a slovesnost 76, 2, pp. 129–147.

INDROVÁ, M.; KUPKOVÁ, L. (2015):
Změny využití krajiny v suburbánní zóně Prahy v různých přístupech predikčního modelování. [Land use changes in Prague suburban area according to different prediction modelling approaches.]
Geografie, 120, 3, pp. 426–447.

BUCHER, S.; IŠTOKOVÁ, M. (2015):
Self-Governing Regions in Slovakia: Spatial Differentiation and Perception of Socio-Cultural Identity by Local and Regional Officials.
Geografie, 120, 1, pp. 1–25.

FERANEC, J.; SOLIN, L.; KOPECKÁ, M.; OŤAHEL, J.; KUPKOVÁ, L.; ŠTYCH, P.; BIČÍK, I.; KOLÁŘ, J.; ČERBA, O.; SOUKUP, S.; BRODSKÝ, L. (2014):
Analysis and expert assessment of the semantic similarity between land cover classes.
Progress in Physical Geography, 38, 3, pp. 301–327.

HANUS, M.; MARADA, M. (2014):
Mapové dovednosti: vymezení a výzkum. [Map skills: definition and research.]
Geografie, 119, 4, pp. 406–422.

SEMIAN, M.; CHROMÝ, P. (2014):
Regional identity as a driver or a barrier in the process of regional development: A comparison of selected European experience.
Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 68, 5, pp. 263–270.

CHROMÝ, P.; SEMIAN, M.; KUČERA, Z. (2014):
Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje. [Regional Awareness and Regional Identity in Czechia: Case Study of the Bohemian Paradise.]
Geografie, 119, 3, pp. 259–277.

PILEČEK, J.; CHROMÝ, P.; JANČÁK, V. (2013):
Social capital and local socio-economic development: The case of Czech peripheries.
​Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 104, 5, pp. 604–620.

KŮSOVÁ, T. (2013):
Volný čas a sociální kapitál: analýza spolkové aktivity v Česku. [Leisure and social capital: spatial differentiation of voluntary associations in Czechia.]
Geografie, 118, 4, pp. 372–391.

HAVLÍČEK, T.; HUPKOVÁ, M. (2013):
Sacred structures in the landscape: the case of rural Czechia.
Scottish Geographical Journal, 129, 2, pp. 100–121.

GREŠLOVÁ-KUŠKOVÁ, P. (2013):
A case study of the Czech agriculture since 1918 in a socio-metabolic perspective – from land reform through nationalisation and privatisation.
Land Use Policy, 30, 1, pp. 592–603.

KUPKOVÁ, L.; BIČÍK, I.; NAJMAN, J. (2013):
Land cover changes along the Iron Curtain 1990–2006.
Geografie, 118, 2, pp. 95–115.

SEMIAN, M. (2012):
​Searching for the Territorial Shape of a Region in Regional Consciousness: The Český Ráj (Bohemian Paradise), Czech Republic.
Moravian Geographical Reports, 20, 2, pp. 25–35.

Article in a journal from Scopus/ERIH database

JELEN, J. (2019):
Mining Heritage and Mining Tourism.
Czech Journal of Tourism, 7, 1, pp. 93–105.

FIALOVÁ, D., JIROUTOVÁ, N. (2017):
Strategy of Czech Medium-Sized Royal Towns with Regard to Tourism Development.
Czech Journal of Tourism, 6, 2, pp. 187–220.

KREISSLOVÁ, S.; JAROŠ, V. (2017):
Německá minulost českého pohraničí v historickém vědomí obyvatel Karlovarského kraje. [German Past Czech Borderland in the Historical Consciousness of the Population of Karlovy Vary Region.]
Historická sociologie [Historical Sociology], 9, 2, pp. 67–83.

JELEN, J.; KUČERA, Z. (2017):
Approaches to identification and interpretation of mining heritage: the case of the Jáchymovsko area, Ore Mountains, Czechia.
Hungarian Geographical Bulletin, 66, 4, pp. 321–336. 

KASALA, K.; ŠIFTA, M. (2017):
The region as a concept: traditional and constructivist view.
AUC Geographica, 52(2), pp. 111–121.

VYSKOČIL, A. (2017):
Kulturní dědictví a paměť industriálního centra (případ textilního Brna). [Textile industry in Brno: A case study of cultural heritage and the memory of an industrial center.]
Muzeológia a kultúrne dedičstvo [Museology and cultural heritage], 5, 1, pp. 83–98.

SEMIAN, M. (2016):
Region in its complexity: A discussion on constructivist approaches.
Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 51, 2, pp. 179–188.

ČTVERÁKOVÁ, I.; FIALOVÁ, D.; KUČERA, Z.; CHROMÝ, P. (2016):
Barriers in functioning of Czech geoparks in the context of different circumstances.
Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 51, 2, pp. 235–246.

DUMBROVSKÁ, V.; FIALOVÁ, D. (2016):
Turistické okrsky a turistifikace v Praze: případová studie Královské cesty. [Tourist Precincts and Touristification in Prague: the Case Study of the Royal Way.]
Studia Turistica, 7, 1, pp. 6–17.

NIKISCHER, R. (2016):
Regionálne povedomie a identita regiónov na severnom Slovensku: multimierková perspektíva.
Slovenský národopis [Slovak Ethnology], 64, 1, s. 8​–31.

CHRASTINA, P.; RÁCOVÁ, K.; BRŮNA V. (2015):
Bridges over the Váh River in the territory of the Nitra County in the first half of 18th century (according to Notitia hungariae historico-geographica by Matthias Bel).
Revista Transiivania, 42, 6–7, pp. 79–86.

GREŠLOVÁ, P.; GINGRICH, S.; KRAUSMANN, F.; CHROMÝ, P.; JANČÁK, V. (2015):
Social metabolism of Czech agriculture in the period 1830–2010.
AUC Geographica, 50, 1, pp. 23–35.

ŠIMŮNEK, R. (2015):
Kulturní krajina na starých vyobrazeních. [Cultural Landscape in Old Depictions.]
Studia historica Nitriensia, 19, 1, pp. 3–19.

ŠIFTA, M.; CHROMÝ, P. (2014):
Symboly a identita regionu: analýza vnímání přírodních symbolů oblastí s intenzivně přeměněnou krajinou v Česku. [Symbols and identity of a region: Analysis of perception of natural symbols in areas with profoundly changed landscape in Czechia.]
Geografický časopis, 66, 4, pp. 401–415.

KAŠKOVÁ, M.; CHROMÝ, P. (2014):
Regional product labelling as part of the region formation process. The case of Czechia.
AUC Geographica, 49, 2, pp. 87–98.

ŽEMLIČKA, J. (2013):
K organizaci venkovského zázemí středověkých měst. [On the Organisation of the Rural Hinterland of Medieval Towns.]
Český časopis historický [The Czech Historical Review], 111, 4, pp. 681–727.

CHODĚJOVSKÁ, E. (2012):
Land Registers in the Czech Lands and their crucial role in studying the history of the landscape Cadastral Maps as the sources of the Historic Towns Atlas of the Czech Republic and their place in the on-line GIS Portal of Prague Historical Cartography and Iconography.
Storia delľurbanistica: annuario nazionale di storia della città e del territorio, 31, 4, pp. 277–288.

Article in a peer-reviewed journal

JELEN, J.; CHROMÝ, P. (2018):
Krušnohoří jako součást světového dědictví UNESCO. [Ore Mountains as a part of UNESCO World Heritage.]
Geografické rozhledy, 27, 5, pp. 30–33.

CHROMÝ, P.; ŠIFTA, M. (2018):
Kdo vládne globálním systémům? [Who governs the global system?]
Geografické rozhledy, 27, 4, pp. 4–7.

JELEN, J.; KUČERA, Z. (2017):
Dědictví (nejen uranové) těžby na Jáchymovsku. [Mining Heritage (Not Only Uranium) in the Jáchymovsko Area.]
Geografické rozhledy, 26, 3, pp. 28–30.

KAŠKOVÁ, M.; KUČERA, Z.; CHROMÝ, P. (2016):
Místo a značka: place branding a problémy jeho konceptualizace. [Place and brand: place branding and problems of its conceptualisation.]
Informace ČGS, 35, 2, pp. 1–16.

ŠIMŮNEK, R. (2016):
Jan Josef Dietzler (1694–1744). Zemský měřič, kartograf a vedutista.
​Historická geografie 42, 2, pp. 221–306.

FIRLOVÁ, V.; HANUS, M. (2016):
Využití historického atlasu měst ve výuce II. [Using Historický atlas měst [Historical Atlas of Towns] in the Classroom – Part 2.]
Geografické rozhledy, 25, 5, pp. 10–11.

MOZR, T. (2016):
Americký bar: symbol amerikanizace Evropy? [The American Bar: A Symbol of the Americanization of Europe?]
​Geografické rozhledy, 25, 4, pp. 24–25.

FIRLOVÁ, V.; HANUS, M.  (2016):
Využití historického atlasu měst ve výuce I. [Using Historical Atlas of Towns in the Classroom – part 1.]
Geografické rozhledy, 25, 4, pp. 13–15.

FIALOVÁ, D. (2016):
Místa konfliktů jako turistická atraktivita? [Places of Conflict as Tourist Attractions?]
Geografické rozhledy, 25., 3, s. 30–31 and cover page no. 2.

ŠIMŮNEK, R. (2015):
Kulturní krajina Černínů z Chudenic. Obrazová mapa panství Lnáře (1698) a Dietzlerův prospekt Lnář (1725).
Jihočeský sborník historický, 84, pp. 410–450.

TŮMOVÁ, M. (2015):
Město Opočno v prvním vojenském mapování [The Town of Opočno in the first military survey].
Východočeské listy historické [East-Bohemian Journal of History], 34, s. 37​–52.

FIALOVÁ, D. (2015):
Golfová hřiště – nový prvek v krajině. [Golf Courses: A New Element of the Landscape.]
Geografické rozhledy, 25, 2, pp. 24–25.

HAVELKOVÁ, L.; HANUS, M. (2015):
Analýza učebnic biologie, dějepisu a matematiky z hlediska rozvoje mapových dovedností. [Development of map skills in biology, history and mathematics textbooks.]
Informace ČGS, 34, 2, pp. 1–16.

HAVELKOVÁ, L.; HANUS, M. (2015):
Rozvoj mapových dovedností ve výuce dějepisu. [Developing Map Skills in History Lessons.]
​Geografické rozhledy, 24, 5, pp. 15–17.

HAVELKOVÁ, L.; HANUS, M. (2015):
Význam rozvoje mapových dovedností ve výuce. [The Importance of Map Skill Development in Education.]
Geografické rozhledy, 24, 3, pp. 14.

HAVELKOVÁ, L.; HANUS, M. (2015):
Rozvoj mapových dovedností ve výuce matematiky. [Map Skill Development in Mathematics.]
Geografické rozhledy, 24, 3, pp. 15–17.

FIALOVÁ, D.; ŠENKÝŘOVÁ, T. (2015):
Monitoring efektů projektů cestovního ruchu podpořených v rámci SROP. [Monitoring of the Effects of Tourism Projects Supproted in Frame of JROP.]
Studia Turistica, 6, 1, pp. 7– 26.

JELEČEK, L.; KABRDA, J. (2015):
Změny ve využití ploch Česka 1990–2010 a jejich společenské hybné síly. [Land Use Changes in Czechia in 1990--2010 and Their Societal Driving Forces.]
​Geografické informácie – časopis katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre [Geographical Information – Journal of Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra], 19, 2, pp. 38–61.

FIALOVÁ, D.; NEKOLNÝ, L. (2015):
Rub a líc turistické přitažlivosti. [Two Sides of Tourist Attractiveness.]
Geografické rozhledy, 24, 4, pp. 8–9.

KAŠKOVÁ, M.; CHROMÝ, P. (2015):
Přitažlivost „značkových“ míst. [The Attractiveness of “Branded” Places.]
Geografické rozhledy, 24, 4, pp. 10–11.

HAVELKOVÁ, L.; HANUS, M. (2015):
Rozvoj mapových dovedností ve výuce biologie. [Developing Map Skills in Biology.]
Geografické rozhledy, 24, 4, pp. 15–17.

TŮMOVÁ, M. (2015):
Mapy colloredo-mansfeldského panství Opočno z let 1749–1880. [Maps of the Colloredo-Mansfeld Estate
Opočno between 1749 and 1880.]

Historická geografie [Historical Geography], 41, 1, pp. 23–45.

HANUS, M.; FIKAROVÁ, V. (2014):
Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou II. [Developing Students’ Map Skills. Part II.]
Geografické rozhledy, 24, 2, pp. 14–16.

FIALOVÁ, D. (2014):
Lázeňství – spojení darů přírody a lidského umu. [The Spa Industry: Combining Gifts of Nature with Human Skill.]
Geografické rozhledy, 24, 1, pp. 8‒9.

CHODĚJOVSKÁ, E. (2014):
Historiografie a její prameny. [Historiography and its Sources.]
Geografické rozhledy, 24, 1 pp. 10–11.

ŠTYCH, P.; KRYSHENYK, P. (2014):
Historické památky ožívají ve 3D. [Historical Sites Brought to Life in 3D.]
Geografické rozhledy 24, 1, pp. 12–13.

HANUS, M.; OUBRECHTOVÁ, V. (2014):
Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou I. [Developing Students’ Map Skills, Part I.]
Geografické rozhledy, 24, 1, s. 14–16.

HAVLÍČEK, T.; KLEČKOVÁ, V. (2014):
Přeshraniční region Silva Nortica. [The Cross-Border Region of Silva Nortica.]
Geografické rozhledy 23, 5, pp. 28–29.

BURDA, T.; JANOUŠEK, Z.; CHROMÝ, P. (2014):
Historické hranice v prostředí GIS: správní regiony v Česku 1920–2012. [Historical borders in GIS: Administrative regions in Czechia, 1920–2012.]
Historická geografie [Historical Geography], 40, 1, pp. 41–72.

BURDA, T. (2014):
Historical Geography in Czechia.
Studia Geohistorica 1, pp. 139–144.

ŠIMŮNEK, R. (2014):
Prospekty českých panství Sibylly Augusty Bádenské (1716). [Prospectuses of Sibylla Augusta von Baden's Czech Estates (1716).]
Průzkumy památek, 1, 1, pp. 5–38.

SEMOTANOVÁ, E. (2014):
​Parallel Landscapes: Bohemia and Moravia in the age of Comenius.
COMENIUS: Journal of Euro-American Civilization. 1, 1, pp. 53‒68.

HAVLÍČEK, T. (2014):
Development and transformation of religious landscape in Prague after the fall of communism.
Prace Geograficzne, 137, pp. 51‒67.

FIALOVÁ, D. (2013):
Vltavské ostrovy v Praze. [Islands on the Vltava in Prague.]
​Geografické rozhledy, 22, 4, supplement I–IV.

BURDA, T. (2012):
Proměny hranic v krajině horního toku Divoké Orlice od roku 1742 až po Schengen. [Transformations of borders in the landscape of the upper stream of the Divoká Orlice River from 1742 to Schengen era.]
Orlické hory a Podorlicko, 19, pp. 29–38.

CHROMÝ, P. (2012):
Dědictví neuskutečněné revitalizace. [Heritage of Unrealised Revitalization: World Heritage Sites in Třebíč.]
Geografické rozhledy, 22, 2, pp. 4‒5.

JELEČEK, L.; JANČÁK, V. (2012):
Salton Sea: tragédie pouštního zemědělství. [The Salton Sea: A Tragedy of Desert Agriculture.]
Geografické rozhledy, 22, 2, pp. 24‒26.

KUČERA, Z. (2012):
Obraz jako zdroj rozmanitých informací. [A Picture as a Source of a Variety of Information.]
Geografické rozhledy, 21, 3, pp. 18‒20.

FIALOVÁ, D. (2012):
Geoparky – místo ochrany a prezentace geologických i kulturních hodnot. [The Geopark – A Protected Place Imbued with Geological and Cultural Values.]
Geografické rozhledy, 21, 3, pp. 24‒25.

SEMOTANOVÁ, E.; CHROMÝ, P. (2012):
Development and current trends of the Czech historical geography.
Historická geografie [Historical Geography], 38, 1, pp. 9‒34.

ŠIMŮNEK, R. (2012):
The landscape of the Czech Middle Ages in the perspective in the Czech Republic.
Historická geografie [Historical Geography], 38, 1, pp. 35‒62.

CHODĚJOVSKÁ, E. (2012):
Studying the early modern landscape in the Czech Republic.
Historická geografie [Historical Geography], 38, 1, pp. 63‒98.

ŠANTRŮČKOVÁ M. (2012):
The principles and development of landscape parks in the Czech Republic and their study from the perspective of historical geography.
Historická geografie [Historical Geography], 38, 1, pp. 99‒118.

VYSKOČIL, A. (2012):
The tale of the landscape in the Czech lands in the 19th century.
Historická geografie [Historical Geography], 38, 1, pp. 119‒142.

KUČERA, Z.; KUČEROVÁ, S. (2012):
Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechia's resettled borderland.
Historická geografie [Historical Geography], 38, 1, pp. 165‒184.

NOVÁČEK, A. (2012):
Historical geographical aspets of duality in Europe.
Historická geografie [Historical Geography], 38, 1, pp. 185‒203.

SEMOTANOVÁ, E.; CHODĚJOVSKÁ, E.; ŠIMŮNEK, R. (2012):
Conferences in historical geography – traditional interdisciplinary.
Historická geografie [Historical Geography], 38, 1, s. 222‒227.

SEMIAN, M. (2012):
Název jako symbol regionu. [Name as a Symbol of Region.]
Historická geografie [Historical Geography], 38, 2, pp. 335‒352.

ŠIFTA, M. (2016):
Figury v obecních znacích – hospodářské a kulturní tradice, mluvící znamení. [Figures in municipal emblems – economic and cultural traditions, talking symbols.]
Obec a finance, 21, 5, pp. 54–55.

​ŠIFTA, M. (2016):
Figury v obecních znacích – církevní a správní symbolika. [Figures in municipal emblems – ecclesiastical and administrative symbolism.]
Obec a finance, 21, 4, pp. 68–69.

ŠIFTA, M. (2016):
Figury v obecních znacích – krajinná a přírodní symbolika. [Figures in municipal emblems – landscape and natural symbolism.]
Obec a finance, 21, 3, s. 68–69.

ŠIFTA, M. (2016):
Figury v obecních znacích – odkaz k historii území. [Figures in municipal emblems – a reference to the history of the locality.]
OBEC & Finance, 21, 2, s. 61–63.

ŠIFTA, M. (2016):
Vztah obyvatel k obecnímu znaku. [The relationship of inhabitants to the municipal emblem.]
OBEC & Finance, 21, 1, s. 68–69.

ŠIFTA, M. (2015):
Význam obecního znaku. [The importance of a municipal emblem.]
​OBEC & Finance, 20, 5, pp. 64–65.

​ŠIFTA, M. (2015):
Sémantika a symbolika obecního znaku: Co lze vyčíst a dozvědět se o obci z jejího znaku? [Semantics and symbolism of a municipal emblem: What can we read and learn about the municipality from its emblem?]
OBEC & Finance, 20, 4, pp. 62–63.

ŠIFTA, M. (2015):
Příběh vzniku grafického symbolu obce. [The story of municipal graphic symbol creation.]
OBEC & Finance, 20, 3, pp. 54–55.

ŠIFTA, M. (2015):
Obecní znak – symbol obce. [The municipal emblem – symbol of a municipality.]
​OBEC & Finance, 20, 2, pp. 36–37.

FIALOVÁ, D. (2015):
Vltavské ostrovy v Praze. [Vltava River Islands in Prague.]
Vesmír, 94, 1, pp. 46–50.