The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic Faculty of Science, Charles University in Prague

Monographs

Monographs

​SEMOTANOVÁ, E.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z. (2018):
Historická geografie. Tradice a modernita. [Historical Geography. Tradition and modernity.]
The Institute of History, Czech Academy of Sciences, Prague, 256 p.

ŠIMŮNEK, R. (2018):
Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750. [The image of the noble manor in Bohemia 1500–1750.]
The Institute of History, Czech Academy of Sciences, Nakladatelství Lidové noviny, Prague, 704 p.

HAVLÍČEK, T.; KLINGOROVÁ, K.; LYSÁK, J. et al. (2017):
Atlas náboženství Česka. [The Atlas of Religions in Czechia.]
Karolinum, Prague.

HAVLÍČEK, T., JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., eds. (2017):
​Borders in Central Europe after the Schengen Agreement.
Springer, Cham, 239 p.

BURDA, T. (2016):
Historické hranice a proces polarizace prostoru v Česku. [Historical boundaries and space polarization process in Czechia.]
P3K, Prague, 157 p. (e-kniha).

SEMOTANOVÁ, E.; ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.; JANATA, T.; SEEMANN, P.; BENDA, J.; CAJTHAML, J.; HALDKÝ, L.; KOPAČKA, L.; KRAFL, P.; KUKLÍK, J.; KŮRKA, P.; KYNCL, V.; NĚMEČEK, J.; VILÍMEK, T.; VORÁČEK, E.; ZIMOVÁ, R. (2015):
Frontiers, massacres and replacement of populations in cartographic representation: case studies (15th–20th centuries).
The Institute of History, Czech Academy of Sciences, Prague, 101 p.

BIČÍK, I.; KUPKOVÁ, L.; JELEČEK, L.; KABRDA, J.; ŠTYCH, P.; JANOUŠEK, Z.; WINKLEROVÁ, J. (2015):
Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010. Socio-Economic Driving Forces.
Springer, Heildelberg, 215 p.

SEMOTANOVÁ, E.; BURDA, T.; GŁADKIEWICZ, R.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z.; MALICKI, J.; MARTÍNEK, J.; OSOBA, P. (2015):
Kladsko. Historiografický lexikon. [Kłodzko. Historiografical lexicon.]
The Institute of History, Czech Academy of Sciences, Prague, Kłodzko, Wrocław, 311 p.

FIALOVÁ, D.; STEYEROVÁ, E.; SEMOTANOVÁ, E. (2015):
Vltavské ostrovy v Praze. [Vltava River Islands in Prague.]
Czech Geographical Society, Prague, 112 p.

SEMOTANOVÁ, E.; CAJTHAML, J. et al. (2014):
Akademický atlas českých dějin. [Academic Atlas of Czech History.]
Academia, Prague, 559 p.

VYSKOČIL, A. (2014):
Brno III. Průmyslové město. Edice Zmizelá Morava. [Brno III. The Industrial City. Edition Disappeared Moravia.]
Paseka, Prague, 108 p.

ŽEMLIČKA, J. (2014):
Království v pohybu: Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. [The Kingdom in Motion: Colonization, Towns and Silver at the End of the Přemyslid Era.]
Lidové noviny Publishing, Prague, 672 p.

CHODĚJOVSKÁ, E; ŠIMŮNEK, R, eds. (2012):
Krajina jako historické jeviště. [Landscape as a scene of history.]
The Institute of History, Czech Academy of Sciences, Prague, 453 p.

Chapters in monographs

FIALOVÁ, D.; VÁGNER, J.; KŮSOVÁ, T.  (2018):
Second homes, theirs users and relations to the rural space and the resident communities in Czechia.
In: Hall, C. M.; Müller, D. (eds.): The Routledge Handbook of Second Home Tourism and Mobilities. Routledge, New York, pp. 222–232.

SEMIAN, M. (2016):
Novodobá choronyma v současném regionálním systému. [Contemporary choronyms in the regional system.]
In: David, J. (ed.): Toponyma: kulturní dědictví a paměť míst. [Place names: Cultural heritage and memory of places.] Ostravská Univerzita, Ostrava, pp. 158–169.

CENTERI, C.; RENES, H.; ROTH, M.; KRUSE, A.; EITER, S.; KAPFER, J.; SANTORO, A.; AGNOLETTI, M.; EMANUELI, F.; SIGURA, M.; SLÁMOVÁ, M.; DOBROVODSKÁ, M.; ŠTEFUNKOVÁ, D.; KUČERA, Z.; SALÁTA, D.; VARGA, A.; VILLACRECES, S.; DREER, J. (2016):
Wooded grasslands as part of the European agricultural heritage.
In: Agnoletti, M., Emanueli, F. (eds.): Biocultural Diversity in Europe. Springer, Dordrecht, pp. 75–103.

KUČEROVÁ, S. R., KUČERA, Z., NOVOTNÁ, K., ŠIFTA, M. (2016):
Die Veränderung der Identität von Regionen in tschechischen Geographieschulbüchern vor und nach 1989. [Transformation of regional identities in Czech geography textbooks before and after 1989.]
In: Matthes, E., Schütze, S. (eds.): „1989“ und Bildungsmedien. „1989“ and Educational Media. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, pp. 109–123.

KUČERA, Z., KAŠKOVÁ, M. (2016):
Utváření domova ve změněné krajině pohraničí Česka. [Formation of home in the transformed landscape of the Czechia’s borderland.]
In: Ledererová Kolajová, K. (red.): Domov a krajina. Obec širšího společenství českých unitářů, Praha, pp. 28–42.

ŽEMLIČKA, J. (2015):
The King and "His" Town of Litoměřice/Leitmeritz in Medieval Bohemia.
In: Anngret Simms, A.; Clarke, H. (eds.): Lords and Towns in Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project. Ashgate, Farnham, pp. 155–163.

SEMIAN, M. (2015):
Historical aspects and influences of the reproduction of regions in Czechia.
​In: Riukulehto, S. (ed.): Between Time and Space. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 23–43.

NOVÁČEK, A.; SEMIAN, M. (2015):
Mikroregionální diferenciace demografického vývoje v Kraji Vysočina – dlouhodobé trendy. [Micro-regional differentiation of demographic development in Vysočina Region – long-term trends.]
In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.): 18th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Masarykova Univerzita, Brno, s. 566–572.

HUPKOVÁ, M.; HAVLÍČEK, T.; REEVES, D. (2015):
Secularization and Church Property: The Case of Czechia.
In: Brunn, S. (ed.): The Changing World Religion Map. Sacred Places, Identities, Practices and Politics. Vol. IV. Springer, Dordrecht, pp. 2181–2200.

BIČÍK, I.; ŠTYCH, P. (2015):
Sucho a změny ve využívání krajiny. [Drought and changes in land use.]
In: Brázdil, R.; Trnka, M. et al.: Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. [History of Weather and Climate in the Czech Lands, volume XI: Drought in the Czech Lands: past, present and future.] Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i. [Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic], Brno, pp. 214–230.

​SEMOTANOVÁ, E. (2015):
Ziemia Kłodzka. Region w społecznej świadomości historycznej.
In: Gładkiewicz, R.; Felcman, O.: Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiály. AGRI, Wrocław, Kłodzko, Prague, pp. 11–27.

HAVLÍČEK, T. (2015):
Sakrální objekty dosídleného pohraničí v kontextu postsocialistického vývoje. [Sacral objects in resettled borderland in the context of post-socialist development.]
In: Jeřábek, M. (ed.): Výzkum českého pohraničí. Vybraná aktuální témata [Research of the Czech borderland. Selected actual topics.]. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně [University of Jan Evangelista Purkyně], Ústí nad Labem, pp. 51–66.

OSOBA, P.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z. (2015):
Tożsamośź Ziemi Kłodzkiej w perspektywie historyczno-geograficznej.
In: Gładkiewicz, R.; Latocha, A.; Semotanová, E. (eds.): Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej. ARGI, Wrocław, Kłodsko, Prague, pp. 31–52.

HAVLÍČEK, T. (2014):
The Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia.
​In: Leustean, L. (ed.): Eastern Christianity and Politics in the Twenty First Century. Routledge Studies, Taylor and Francis Group, Abingdon, s. 240–250.

FIALOVÁ, D. (2014):
Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra. [Second housing in Czechia: yesterday, today and tommorow.]
In: Blažková, T.; Fialová, D.; Matoušek, V. (eds.): Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. [Individual and mass recreation in the vicinity of large industrial cities in the 19th to 21th century.] Togga, Prague, pp. 43–62.

​BIČÍK, I.; KUPKOVÁ, L. et al. (2013):
Long term land-use changes: Case study Czechia 1845–2000.
In: Förster, H.; Herzberg, J.; Zückert, M. (eds.): Umweltgeschite(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus. Rachel Carson Center, Collegium Carolinum, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 67–82.

ŠIMŮNEK, R. (2013):
Town and its vicinity as spaces for sacral representation, Bohemia 1350–1600.
In: Pauly, M.; Scheutz, M. (eds.): Cities and Their Spaces: Concepts and Their Use in Europe. Böhlau, Köln, pp. 239–254.

ŠIMŮNEK, R. (2013):
Kájov a Boletice ve středověku. [Kájov and Boletice in the Middle Ages.]
In: Havlice, J. (ed.): 750 let Kájova. [750 Years of Kájov.] Obec Kájov, České Budějovice, pp. 53–89.

ŽEMLIČKA, J. (2012):
The Germans and the implantation of German Law among the Bohemians and Moravians in the Middle Ages.
In: Berend, N. (ed.): The Expansion of Central Europe in the Middle Ages. (= The Expansion of Latin Europe 1000−1500, Vol. 5), Ashgate, Burlington, pp. 237–270.

HAVLÍČEK, T.; JANŮ, H. (2012):
Buddhism in Central and Eastern Europe: Secularisation and post-Communist transformation.
In: Abenayake, O.; Tilakaratne, A. (eds.): 2600 Years of Sambuddhatva: Global Journey of Awakening. Ministry of Buddhasasana and Religious Affairs, Government of Sri Lanka, Colombo, pp. 381‒392.

ŽEMLIČKA, J. (2012):
Krajina z lodi spatřená. Inspekční cesta Václava II. z Prahy vzhůru po Vltavě.​ [The landscape seen from the ship. Inspection trip of Wenceslas II. on the Vltava River from Prague.]
In: Chodějovská, E.; Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. [Landscape as a scene of history.] Historický ústav, Praha [The Institute of History, Czech Academy of Sciences, Prague], pp. 23‒40.

CHODĚJOVSKÁ, E. (2012):
I. vojenské mapování jako pramen pro poznání krajiny druhé poloviny 18. století. Komunikace v Pražském regionu. [First Military Survey as a source for understanding of the landscape of the second half of the 18th century. Communication in the Prague region.]
In: Chodějovská, E.; Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. [Landscape as a scene of history.] Historický ústav, Praha [The Institute of History, Czech Academy of Sciences, Prague], pp. 159‒184.

VYSKOČIL, A. (2012):
Dělnické kolonie – sídelní fenomén industrializace (na příkladu Blanenska). [Workers' colony – settlement phenomenon of industrialization (the case of Blanensko).]
In: Chodějovská, E.; Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. [Landscape as a scene of history.] Historický ústav, Praha [The Institute of History, Czech Academy of Sciences, Prague], pp. 245‒262.