The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic Faculty of Science, Charles University in Prague

Annual Historical-Geographical Conferences

Since 2005, the annual conference devoted to historical geography are held in Prague-Albertov. Since 2012, under the auspices of the Historical Geography Research Centre. The conference is in Czech usually.

Expressions of emotion, faith and mind in historical landscapes

16th historical-geographical conference (January 22nd 2020)     programme – photos

Stopy cest

15th historical-geographical conference (January 23th 2019)     programme – photos

Hranice jako symbol ambicí a společných zájmů

14th historical-geographical conference (January 24th 2018)     programme – photos

Periferie: Krajina (bez)naděje?

13th historical-geographical conference (January 25th 2017)     programme – photos

Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání

12th historical-geographical conference (January 27th 2016)     programme – photos

Krajiny snů – Nerealizované projekty od středověku do současnosti

11th historical-geographical conference (January 28th 2015)     programme – photos

Historické krajiny obrazem a písmem

10th historical-geographical conference (January 29th 2014)     programme – photos

Historická geografie v digitálním světě

9th historical-geographical conference (January 30th 2013)       programme – photos

Krajina a společnost v geografickém názvosloví

8th historical-geographical conference (January 25th 2012)       programme – photos

_________________________________________

Průmyslová krajina jako kulturní dědictví

7th historical-geographical conference (January 19th 2011)

Krajina města – město v krajině

6th historical-geographical conference (January 20th 2010)

Vnímání krajiny v minulosti – historická krajina dnes

5th historical-geographical conference (January 21st 2009)

Regiony – časoprostorové průsečíky?

4th historical-geographical conference (January 23rd 2008)

Společnost a krajina v minulosti na rekonstrukčních mapách

3rd historical-geographical conference (January 24th 2007)

Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání

2nd historical-geographical conference (January 25th 2006)

Cesty historické geografie, centra, trendy, projekty, perspektivy

1st historical-geographical conference (January 26th 2005)