The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic Faculty of Science, Charles University in Prague

Conference 2023

19. historickogeografická konference

Dokumenty

pozvánkaprogram

Příspěvky

Blok 1

Dědictví středověkých plužin (odkaz na shrnující publikaci k tématu)
Václav Fanta

Dymokurská rybniční soustava (prohlédnout)
Jiří Kupka

Poutníci, pašeráci, turisté aneb krajina vzdorující (prohlédnout)
Marie Macková

Blok 2

Využití české krajiny z hlediska včelařství (prohlédnout)
Marie Šotolová

Barokní ekonomika a hospodářské využití krajiny sasko-lauenburských panství (1680–1740) (prohlédnout)
Michal Vokurka

Proměny v hospodaření na Pacovsku v předmoderní době pod vlivem raabizace a dalších reforem (prohlédnout)
Lenka Martínková

Představení knihy Vltava – proměny historické krajiny (ukázka knihy)
Jiří Cajthaml, Dana Fialová

Blok 3

Zápas o využitie lesov na území mesta Banská Bystrica (prohlédnout)
Oto Tomeček

Premeny a príčiny zachovania industriálnej krajiny okolia Brezna (bude doplněno)
Michal Ďurčo

Blok 4

Sklářství v historické krajině Čech (prohlédnout)
Eva Semotanová

Čakra: výrobno-hospodárska jednotka čsl. kolonistov v Argentíne (prohlédnout)
Peter Chrastina

Pro zeleninu až za kopec – historický vývoj a aktuální situace využití krajiny etnickými skupinami v horách Nové Guineje
Jan D. Bláha, Martin Soukup

Postery

Atlas přeměny krajiny v oblasti Jezera Most (prohlédnout)
Anna Brázdová, Miroslav Čábelka

Bohatství a bída v naší krajině (prohlédnout)
Irena Švehlová

Hospodaření na statku Jana Jeníška z Újezda na Klatovsku kolem poloviny 16. století (prohlédnout)
Radka Iša Behemská

Vodohospodářské stavby aneb Příběh člověka a vody v krajině (prohlédnout)
Martin Caletka, Miriam Dzuráková, David Honek a kol.

Výzkum proměn oblastí historických závlah (prohlédnout)
Miloš Rozkošný, Aleš Vyskočil, David Honek, Radek Bachan, Zbyněk Sviták, Miriam Dzuráková