The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic Faculty of Science, Charles University in Prague

Conference 2024

20. historickogeografická konference

Dokumenty

pozvánkaprogram

Příspěvky

Blok 1

Formovaní české historické geografie (prohlédnout)
Eva Semotanová

Historická geografia a enviromentálne dejiny na Slovensku v prvej štvrtine nového milénia (prohlédnout)
Peter Chrastina, Michal Ďurčo

Historická geografia na Slovensku v novom miléniu: Vývoj, postavenie a výzvy v kontexte digital humanities (prohlédnout)
Oto Tomeček

Proměny historické geografie v mezinárodním kontextu (prohlédnout)
Pavel Chromý, Zdeněk Kučera

Blok 2

Tvorba dějepisných atlasů na Slovenku (prohlédnout)
Daniel Gurňák

Tři dekády historické klimatologie na Masarykově univerzitě: dosavadní vývoj a budoucí směřování (prohlédnout)
Lukáš Dolák, Rudolf Brázdil

Kulturní krajina a její vize v projektech NAKI (prohlédnout)
Jiří Kupka

Deep learning v historické geografii (prohlédnout)
Jakub Vynikal, Jan Pacina

Výzvy enviromentálních dějin pro historickou geografii (prohlédnout)
Petra Grešlová

Blok 3

Panelová diskuze "Historická geografie očima pamětníků a současníků" 
diskutující: Leoš Jeleček, Eva Semotanová, Peter Chrastina, Dana Fialová, Robert Šimůnek, Jiří Cajthaml
moderátoři: Markéta Šantrůčková, Pavel Chromý

Postery

Analýza vodstva na vybraných mapách našeho území z 16.-17. století  (prohlédnout)
Miroslav Čábelka, Vanda Hlaváčková

Digitální atlas přeměny krajiny v malešicko-hostivařské průmyslové oblasti v období 1841–2022 (prohlédnout)
Miroslav Čábelka, Karel Petýrek

Edice zašlapaná do země - Monumenta cartographica Bohemiae, Moraviae, Silesiae at que Sloveniae a jejich historickogeografické souvislosti (prohlédnout)
Josef Paták, Jaroslava Škudrnová

Historická kartografie na Masarykově Univerzitě (prohlédnout)
Zdeněk Stachoň

K vývoji vesnických půdorysů a jejich plužin (prohlédnout)
Jiří Škabrada, Zuzana Syrová

Vývoj využití krajiny na území obce Chudenice (prohlédnout)
František Mužík

Zajímavosti na Jüttnerově glóbu z roku 1839 (prohlédnout)
Eva Štefanová, Miroslav Čábelka, Eva Novotná

Změna vnímání problematiky Aralského jezera médii v Československu (prohlédnout)
Tomáš Král