Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Aktivity centra

27. ledna 2016 VCHG pořádá 12. historickogeografickou konferenci Proměny historické geografie: výzkumu a vzdělávání.

Konference se uskuteční v budově Přírodovědecké fakulty na Albertově 6, Praha 2

Program konference

Program

8.15–9.00

Registrace, předkonferenční káva

9.00–10.15

Eva Semotanová – Pavel Chromý, Výzkumné centrum historické geografie

 • Zahájení

Eva Semotanová – Pavel Chromý a kol.

 • Proměny historické geografie

Robert Šimůnek

 • Sídla v proměnách krajiny – Most a Nový Bydžov v ediční řadě "Historický atlas měst České republiky"

Dana Fialová

 • Turismus a rekreace z pohledu historické geografie

Diskuze

10.15–10.45

Přestávka, občerstvení

10.45–12.15

Markéta Šantrůčková

 • Krajinné památkové zóny jako nástroj ochrany kulturní krajiny

Jan Ivanega

 • Historické mapy a plány v projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny

Jan Martínek

 • Nové metody výzkumu historických cest

Martin Ouředníček a kol.

 • Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS

Diskuze

12.15–13.30

Přestávka na oběd

13.30–14.45

Pavel Raška

 • Historickogeografické přístupy ke studiu přírodních ohrožení

Peter Chrastina

 • Historický land use v historicko-geografickom vzdelávaní

Jiří Nemeškal – Peter Svoboda

 • Specializované mapy sociálně prostorové diferenciace Prahy a Česka v historické perspektivě

Diskuze

14.45–15.15

Přestávka, občerstvení

15.15–16.30

Aleš Nováček – Jiří Dvořák

 • Historická geografie na Jihočeské univerzitě

Ivana Trpáková – Pavel Trpák

 • Využití historickogeografických aspektů v závěrečných pracích na FŽP ČZU Praha

Jiří Hnilica

 • Dějepis a zeměpis: dvojice zcela neodlučitelná

Miroslav Marada – Martin Hanus

 • Možnosti integrace a mezipředmětové spolupráce geografie a historie ve školách

Diskuze

16.30–17.00

Generální diskuze a závěr

Konferenční příspěvky můžete nabídnout k publikování v recenzovaném periodiku Historická geografie nebo v internetovém časopise pro historickou geografii a environmentální dějiny Klaudyán (www.klaudyan.cz).

Posterová sekce (mimo Velkou geologickou posluchárnu) bude volně přístupná po celou dobu konání konference. Vystoupení autorů posterů se neplánují.