Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Klaudyán

Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny

Internetový časopis Klaudyán vychází na serveru Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze s podporou katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Klaudyán byl založen Jiřím Martínkem v roce 2000 jako soukromý časopis. Od ročníku č. 4 (2007) jeho vydávání převzala sekce pro historickou geografii a environmentální dějiny, která od roku 2004 působí v rámci České geografické společnosti (ČGS). 

Cílem Klaudyána je rozvíjet holistické, historické a environmentalistické přístupy v geografii, napomáhat rozvoji nejen historické geografie, ale obzvláště nové disciplíny – environmentálních dějin. Jako transdisciplinární časopis je otevřen příspěvkům z dalších přírodovědných a společenskovědních oborů a disciplín, jako jsou např. krajinná ekologie, dějiny vědy a environmentalismu zvláště, ekopolitika apod. 

Jeho vydávání je výrazem snahy o posilování spolupráce vědeckých komunit historické geografie a environmentálních dějin v Česku a prohlubování součinnosti s „historickým křídlem“ české historické geografie, reprezentovaným Komisí pro historickou geografii při Historickém ústavu AV ČR, v.v.i. 

Spoluprací s členy Mezinárodní poradní rady Klaudyána a radou Evropské společnosti pro environmentální dějiny (ESEH) usilujeme o větší zapojení českých badatelů do mezinárodního prostředí. Tomu slouží i vícejazyčnost Klaudyána, v tom především rubriky „Studie a články“. Klaudyán rovněž aspiruje stát se mediální základnou sekce pro historickou geografii a environmentální dějiny ČGS a pomocníkem v činnosti regionálního reprezentanta ESEH pro Česko a Slovensko.

Více informací o časopisu naleznete zde