Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Workshop 7 let Výzkumného centra historické geografie

Výzkumné centrum historické geografie, projekt GAČR na podporu excelence v základním výzkumu č. P410/12/G113 řešený Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, uspořádalo 14. listopadu 2018 závěrečný workshop, kde byly prezentovány hlavní výsledky sedmileté činnosti VCHG. Workshop se uskutečnil v budově Akademie věd ČR.

  • Hlavní prezentaci 7 let Výzkumného centra historické geografie hlavní řešitelky projektu prof. Evy Semotanové (HiÚ AV ČR) a spoluřešitele doc. Pavla Chromého (PřF UK) můžete stáhnout zde.

Na webu AV ČR byla o workshopu publikována zpráva, kterou si můžete prohlédnout zde.

Fotografie z workshopu

Vlevo dr. Zdeněk Kučera (PřF UK), vprostřed mluví doc. Pavel Chromý (PřF UK), vpravo prof. Eva Semotanová.