Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Materiály ke stažení

Josef Vítězslav Šimák (15. srpna 1870, Turnov – 30. ledna 1941, Praha), významný český historik, jeden z představitelů Gollovy školy, nebyl jen „čistým“ historikem. Jeho láska k historické vlastivědě se odrazila v řadě prací, věnovaných regionálním dějinám a regionální topografii, zejména Pojizeří, Českého ráje a Turnovska.

Josef Vítězslav Šimák a historická geografie

ŠIMÁK, Josef Vítězslav: Historický zeměpis Čech, I.

ŠIMÁK, Josef Vítězslav: Historický zeměpis Čech, II. Praha 1924–1926