Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Knihy

Monografie 

SEMOTANOVÁ, E.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z. (2018):
Historická geografie. Tradice a modernita.
Historický ústav AV ČR, Praha, 256 s.

ŠIMŮNEK, R. (2018):
Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750.
Historický ústav AV ČR. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 704 s.

HAVLÍČEK, T.; KLINGOROVÁ, K.; LYSÁK, J. a kol. (2017):
Atlas náboženství Česka.
Karolinum, Praha.

HAVLÍČEK, T., JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., eds. (2017):
Borders in Central Europe after the Schengen Agreement.
Springer, Cham, 239 s.

BURDA, T. (2016):
Historické hranice a proces polarizace prostoru v Česku.
P3K, Praha, 157 s. (e-kniha).

SEMOTANOVÁ, E.; ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.; JANATA, T.; SEEMANN, P.; BENDA, J.; CAJTHAML, J.; HALDKÝ, L.; KOPAČKA, L.; KRAFL, P.; KUKLÍK, J.; KŮRKA, P.; KYNCL, V.; NĚMEČEK, J.; VILÍMEK, T.; VORÁČEK, E.; ZIMOVÁ, R. (2015):
Frontiers, massacres and replacement of populations in cartographic representation: case studies (15th–20th centuries).
Historický ústav, Praha, 101 s.

BIČÍK, I.; KUPKOVÁ, L.; JELEČEK, L.; KABRDA, J.; ŠTYCH, P.; JANOUŠEK, Z.; WINKLEROVÁ, J. (2015):
Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010. Socio-Economic Driving Forces.
Springer, Heildelberg, 215 s.

SEMOTANOVÁ, E.; BURDA, T.; GŁADKIEWICZ, R.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z.; MALICKI, J.; MARTÍNEK, J.; OSOBA, P. (2015):
Kladsko. Historiografický lexikon.
Historický ústav, Praha, Kłodzko, Wrocław, 311 s.

FIALOVÁ, D.; STEYEROVÁ, E.; SEMOTANOVÁ, E. (2015):
Vltavské ostrovy v Praze.
Česká geografická společnost, Praha, 112 s.

SEMOTANOVÁ, E.; CAJTHAML, J. a kol. (2014):
Akademický atlas českých dějin.
Academia, Praha, 559 s.

VYSKOČIL, A. (2014):
Brno III. Průmyslové město. Edice Zmizelá Morava.
Nakladatelství Paseka, Praha, 108 s.

ŽEMLIČKA, J. (2014):
Království v pohybu: Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 672 s.

CHODĚJOVSKÁ, E; ŠIMŮNEK, R, eds. (2012):
Krajina jako historické jeviště.
Historický ústav AV ČR, Praha, 453 s.

Kapitoly v monografiích

FIALOVÁ, D.; VÁGNER, J.; KŮSOVÁ, T.  (2018):
Second homes, theirs users and relations to the rural space and the resident communities in Czechia.
In: Hall, C. M.; Müller, D. (eds.): The Routledge Handbook of Second Home Tourism and Mobilities. Routledge, New York, s. 222–232.

SEMIAN, M. (2016):
Novodobá choronyma v současném regionálním systému.
In: David, J. (ed.): Toponyma: kulturní dědictví a paměť míst. Ostravská Univerzita, Ostrava, s. 158–169.

CENTERI, C.; RENES, H.; ROTH, M.; KRUSE, A.; EITER, S.; KAPFER, J.; SANTORO, A.; AGNOLETTI, M.; EMANUELI, F.; SIGURA, M.; SLÁMOVÁ, M.; DOBROVODSKÁ, M.; ŠTEFUNKOVÁ, D.; KUČERA, Z.; SALÁTA, D.; VARGA, A.; VILLACRECES, S.; DREER, J. (2016):
Wooded grasslands as part of the European agricultural heritage.
In: Agnoletti, M., Emanueli, F. (eds.): Biocultural Diversity in Europe. Springer, Dordrecht, s. 75–103.

KUČEROVÁ, S. R., KUČERA, Z., NOVOTNÁ, K., ŠIFTA, M. (2016):
Die Veränderung der Identität von Regionen in tschechischen Geographieschulbüchern vor und nach 1989. [Rok 1989 a proměna identity regionu prostřednictvím učebnic geografie.]
In: Matthes, E., Schütze, S. (eds.): „1989“ und Bildungsmedien. „1989“ and Educational Media. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, s. 109–123. 

KUČERA, Z., KAŠKOVÁ, M. (2016):
Utváření domova ve změněné krajině pohraničí Česka.
In: Ledererová Kolajová, K. (red.): Domov a krajina. Obec širšího společenství českých unitářů, Praha, s. 28–42.

ŽEMLIČKA, J. (2015):
The King and "His" Town of Litoměřice/Leitmeritz in Medieval Bohemia.
In: Anngret Simms, A.; Clarke, H. (eds.): Lords and Towns in Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project. Ashgate, Farnham, s. 155–163.

SEMIAN, M. (2015):
Historical aspects and influences of the reproduction of regions in Czechia.
In: Riukulehto, S. (ed.): Between Time and Space. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 23–43.

NOVÁČEK, A.; SEMIAN, M. (2015):
Mikroregionální diferenciace demografického vývoje v Kraji Vysočina – dlouhodobé trendy.
In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.): 18th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Masarykova Univerzita, Brno, s. 566–572.

HUPKOVÁ, M.; HAVLÍČEK, T.; REEVES, D. (2015):
Secularization and Church Property: The Case of Czechia.
In: Brunn, S. (ed.): The Changing World Religion Map. Sacred Places, Identities, Practices and Politics. Vol. IV. Springer, Dordrecht, s. 2181–2200.

BIČÍK, I.; ŠTYCH, P. (2015):
Sucho a změny ve využívání krajiny.
In: Brázdil, R.; Trnka, M. a kol.: Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, s. 214–230.

​SEMOTANOVÁ, E. (2015):
Ziemia Kłodzka. Region w społecznej świadomości historycznej.
In: Gładkiewicz, R.; Felcman, O.: Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiály. AGRI, Vratislav, Kladsko, Praha, s. 11–27.

HAVLÍČEK, T. (2015):
Sakrální objekty dosídleného pohraničí v kontextu postsocialistického vývoje.
In: Jeřábek, M. (ed.): Výzkum českého pohraničí. Vybraná aktuální témata. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, s. 51–66.

OSOBA, P.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z. (2015):
Tożsamośź Ziemi Kłodzkiej w perspektywie historyczno-geograficznej.
In: Gładkiewicz, R.; Latocha, A.; Semotanová, E. (eds.): Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej. ARGI, Vratislav, Kladsko, Praha, s. 31–52.

HAVLÍČEK, T. (2014):
The Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia.
In: Leustean, L. (ed.): Eastern Christianity and Politics in the Twenty First Century. Routledge Studies, Taylor and Francis Group, Abingdon, s. 240–250.

FIALOVÁ, D. (2014):
Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra.
In: Blažková, T.; Fialová, D.; Matoušek, V. (eds.): Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Togga, Praha, s. 43–62.

BIČÍK, I.; KUPKOVÁ, L. et al. (2013):
Long term land-use changes: Case study Czechia 1845–2000.
In: Förster, H., Herzberg, J., Zückert, M. (eds.): Umweltgeschite(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus. Rachel Carson Center, Collegium Carolinum, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, s. 67–82.

ŠIMŮNEK, R. (2013):
Town and its vicinity as spaces for sacral representation, Bohemia 1350–1600.
In: Pauly, M.; Scheutz, M. (eds.): Cities and Their Spaces: Concepts and Their Use in Europe. Böhlau, Kolín nad Rýnem, s. 239–254.

ŠIMŮNEK, R. (2013):
Kájov a Boletice ve středověku.
In: Havlice, J. (ed.): 750 let Kájova. Obec Kájov, s. 53–89.

ŽEMLIČKA, J. (2012):
The Germans and the implantation of German Law among the Bohemians and Moravians in the Middle Ages.
In: Berend, N. (ed.): The Expansion of Central Europe in the Middle Ages. (= The Expansion of Latin Europe 1000−1500, Vol. 5), Ashgate, Burlington, s. 237–270.

HAVLÍČEK, T.; JANŮ, H. (2012):
Buddhism in Central and Eastern Europe: Secularisation and post-Communist transformation.
In: Abenayake, O.; Tilakaratne, A. (eds.): 2600 Years of Sambuddhatva: Global Journey of Awakening. Ministry of Buddhasasana and Religious Affairs, Government of Sri Lanka, Colombo, s. 381‒392.

ŽEMLIČKA, J. (2012):
Krajina z lodi spatřená. Inspekční cesta Václava II. z Prahy vzhůru po Vltavě.
In: Chodějovská, E.; Šimůnek, R., (eds.): Krajina jako historické jeviště. Historický ústav, Praha, s. 23‒40.

CHODĚJOVSKÁ, E. (2012):
I. vojenské mapování jako pramen pro poznání krajiny druhé poloviny 18. století. Komunikace v Pražském regionu.
In: Chodějovská, E.; Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. Historický ústav, Praha, s. 159‒184.

VYSKOČIL, A. (2012):
Dělnické kolonie – sídelní fenomén industrializace (na příkladu Blanenska).
In: Chodějovská, E.; Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. Historický ústav, Praha, s. 245‒262.