Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Aktuální publikace

Naposledy vydané publikace:

KUPKOVÁ, L.; BIČÍK, I.; BOUDNÝ, Z. (2019):
Long-term land-use / land-cover changes in Czech border regions.
Acta geographica Slovenica 59, 2, s. 107–117.

GABROVEC, M.; BIČÍK, I.; KOMAC, B. (2019):
Land register as a source of studying long-term land-use changes.
Acta geographica Slovenica 59, 2, s. 83–89.

BIČÍK, I.; GABROVEC, M.; KUPKOVÁ, L. (2019):
Long-term land-use changes: A comparison between Czechia and Slovenia.
Acta geographica Slovenica 59, 2, s. 91–105.

Významné publikace:

Akademický atlas českých dějin, který je výsledkem práce kolektivu autorů pod vedením profesorky Evy Semotanové z Historického ústavu AV ČR a docenta Jiřího Cajthamla z Fakulty stavební ČVUT v Praze, je oceněn cenou Magnesia Litera 2015 v kategorii nakladatelský čin roku, Atlas získal také cenu Kniha roku 2014 nakladatelství AcademiaMapa roku 2014 – cena Kartografické společnosti ČR za vědecký výstup, Slovník roku 2014 – cena poroty Jednoty tlumočníků a překladatelů za encyklopedické dílo historické, Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2014 – cena Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových, Cena Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu.

SEMOTANOVÁ, E.; CAJTHAML, J. a kol. (2014):
Akademický atlas českých dějin.
Academia, Praha, 559 s.

V knihkupectví Academia na Václavském náměstí se dne 31. března 2015 křtila kniha Kladsko. Fotografie ze křtu zde.

SEMOTANOVÁ, E.; BURDA, T.; GŁADKIEWICZ, R.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z.; MALICKI, J.; MARTÍNEK, J.; OSOBA, P. (2015):
Kladsko. Historiografický lexikon.
Historický ústav, Praha, Kłodzko, Wrocław, 311 s.