Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kontakty

Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha
Výzkumné centrum historické geografie
Prosecká 809/76, 190 00, Praha 9, Česko

Hlavní řešitelka:
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
semotanova@hiu.cas.cz

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Výzkumné centrum historické geografie
Albertov 6, 128 43, Praha 2, Česko

Spoluřešitel:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
pavel.chromy@natur.cuni.cz

Tajemník:
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
zdenek.kucera@natur.cuni.cz

Správce webových stránek:
RNDr. Miroslav Šifta
miroslav.sifta@natur.cuni.cz