Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kontakty

Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha
Výzkumné centrum historické geografie
Prosecká 809/76, 190 00, Praha 9, Česko

Hlavní řešitelka:
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
[email protected]

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Výzkumné centrum historické geografie
Albertov 6, 128 43, Praha 2, Česko

Spoluřešitel:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
[email protected]

Tajemník:
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
[email protected]

Správce webových stránek:
RNDr. Miroslav Šifta
[email protected]