Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lednové historickogeografické konference

Projevy emocí, víry a rozumu v historických krajinách

16. historickogeografická konference (22. 1. 2020)     program – fotogalerie

Stopy cest

15. historickogeografická konference (23. 1. 2019)     program – fotogalerie

Hranice jako symbol ambicí a společných zájmů

14. historickogeografická konference (24. 1. 2018)     program – fotogalerie

Periferie: Krajina (bez)naděje?

13. historickogeografická konference (25. 1. 2017)     program – fotogalerie

Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání

12. historickogeografická konference (27. 1. 2016)     program – fotogalerie

Krajiny snů – Nerealizované projekty od středověku do současnosti

11. historickogeografická konference (28. 1. 2015)     program – fotogalerie

Historické krajiny obrazem a písmem

10. historickogeografická konference (29. 1. 2014)     program – fotogalerie

Historická geografie v digitálním světě

9. historickogeografická konference (30. 1. 2013)       program – fotogalerie

Krajina a společnost v geografickém názvosloví

8. historickogeografická konference (25. 1. 2012)       program – fotogalerie

_________________________________________

Průmyslová krajina jako kulturní dědictví

7. historickogeografická konference (19. 1. 2011)

Krajina města – město v krajině

6. historickogeografická konference (20. 1. 2010)

Vnímání krajiny v minulosti – historická krajina dnes

5. historickogeografická konference (21. 1. 2009)

Regiony – časoprostorové průsečíky?

4. historickogeografická konference (23. 1. 2008)

Společnost a krajina v minulosti na rekonstrukčních mapách

3. historickogeografická konference (24. 1. 2007)

Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání

2. historickogeografická konference (25. 1. 2006)

Cesty historické geografie, centra, trendy, projekty, perspektivy

1. historickogeografická konference (26. 1. 2005)