Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Články v časopisech

Článek v odborném časopise s IF 

KUPKOVÁ, L.; BIČÍK, I.; BOUDNÝ, Z. (2019):
Long-term land-use / land-cover changes in Czech border regions.
Acta geographica Slovenica 59, 2, s. 107–117.

GABROVEC, M.; BIČÍK, I.; KOMAC, B. (2019):
Land register as a source of studying long-term land-use changes.
Acta geographica Slovenica 59, 2, s. 83–89.

BIČÍK, I.; GABROVEC, M.; KUPKOVÁ, L. (2019):
Long-term land-use changes: A comparison between Czechia and Slovenia.
Acta geographica Slovenica 59, 2, s. 91–105.

GREŠLOVÁ, P.; ŠTYCH, P.; SALATA, T.; HERNIK, J.; KNIZKOVA, I.; BIČÍK, I.; JELEČEK, L.; PRUS, B.; NOSZCZYK, T. (2018):
Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: from a centrally planned system to market oriented mode of production.
Land Use Policy, 82, s. 807–820.

SLÁMA, J.; BYSTŘICKÝ, V.; ŠTYCH, P.; FIALOVÁ, D.; SVOBODOVÁ, L.; KVÍTEK, T. (2018):
Golf courses: New phenomena in the landscape of the Czech Republic after 1990.
Land Use Policy, 78, s. 430–456.

HÁNA, D.; HELLEBRANDOVÁ, L. (2018):
Spatial and Sectoral Differentiation of Support to Innovative Companies from EU Funds in Czechia.
European Planning Studies, 26, 8, s. 1598–1615.

ŠIFTA, M.; CHROMÝ, P. (2017):
The importance of symbols in the region formation process.
Norsk Geografisk Tidsskrift, 71, 2, s. 98–113.

OSOBA, P. (2017):
Formování symbolického tvaru regionu a odmítnutí názvu Nové Sudety.
Geografie, 122, 3, s. 310–334.

KUPKOVÁ, L.; BIČÍK, I. (2016):
Landscape transition after the collapse of communism in Czechia.
Journal of Maps, 12, 1, s. 526–531.

SEMIAN, M.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z. (2016):
Name as a regional brand: The case of Local Action Groups in Czechia.
Journal of Language and Politics, 15, 6, s. 768–789. 

HAMPL, M.; MARADA, M. (2016):
Metropolizace a regionální vývoj v Česku v transformačním období.
Geografie, 121, 4, s. 566–590.

KLINGOROVÁ, K. (2016):
Feministické geografie náboženství: křesťanství v každodenním životě mladých žen.
Geografie, 121, 4, s. 612–631.

ŠIFTA, M. (2016):
Graphic symbols and local identity: the case of use and perception of municipal emblems in the Liberec Region (Czechia).
Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 116, 2, s. 147–158.

HASMAN, J.; HÁNA, D.; MATERNA, K. (2016):
Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého pivního trhu po roce 1989.
Geografie, 121, 3, s. 437–462.

JEPSEN, M. R. a kol. (Chromý, P., Jančák, V.) (2015):
Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010.
Land Use Policy, 49, s. 53–64.

DAVID, J.; SEMIAN, M. (2015):
Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism.
Slovo a slovesnost 76, 2, s. 129–147.

INDROVÁ, M.; KUPKOVÁ, L. (2015):
Změny využití krajiny v suburbánní zóně Prahy v různých přístupech predikčního modelování.
Geografie, 120, 3, s. 426–447.

BUCHER, S.; IŠTOKOVÁ, M. (2015):
Self-Governing Regions in Slovakia: Spatial Differentiation and Perception of Socio-Cultural Identity by Local and Regional Officials.
Geografie, 120, 1, s. 1–25.

FERANEC, J.; SOLIN, L.; KOPECKÁ, M.; OŤAHEL, J.; KUPKOVÁ, L.; ŠTYCH, P.; BIČÍK, I.; KOLÁŘ, J.; ČERBA, O.; SOUKUP, S.; BRODSKÝ, L. (2014):
Analysis and expert assessment of the semantic similarity between land cover classes.
Progress in Physical Geography, 38, 3, s. 301–327.

HANUS, M.; MARADA, M. (2014):
Mapové dovednosti: vymezení a výzkum.
Geografie, 119, 4, s. 406–422.

SEMIAN, M.; CHROMÝ, P. (2014):
Regional identity as a driver or a barrier in the process of regional development: A comparison of selected European experience.
Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 68, 5, s. 263–270.

CHROMÝ, P.; SEMIAN, M.; KUČERA, Z. (2014):
Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje.
Geografie, 119, 3, s. 259–277.

PILEČEK, J.; CHROMÝ, P.; JANČÁK, V. (2013):
Social capital and local socio-economic development: The case of Czech peripheries.
Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 104, 5, s. 604–620.

KŮSOVÁ, T. (2013):
Volný čas a sociální kapitál: analýza spolkové aktivity v Česku.
Geografie, 118, 4, s. 372–391.

HAVLÍČEK, T.; HUPKOVÁ, M. (2013):
Sacred structures in the landscape: the case of rural Czechia.
Scottish Geographical Journal, 129, 2, s. 100–121.

GREŠLOVÁ-KUŠKOVÁ, P. (2013):
A case study of the Czech agriculture since 1918 in a socio-metabolic perspective – from land reform through nationalisation and privatisation.
Land Use Policy, 30, 1, s. 592–603.

KUPKOVÁ, L.; BIČÍK, I.; NAJMAN, J. (2013):
Land cover changes along the Iron Curtain 1990–2006.
Geografie, 118, 2, s. 95–115.

SEMIAN, M. (2012):
Searching for the Territorial Shape of a Region in Regional Consciousness: The Český Ráj (Bohemian Paradise), Czech Republic.
Moravian Geographical Reports, 20, 2, s. 25–35.

Článek v odborném časopise v databázi Scopus, ERIH

JELEN, J. (2019):
Mining Heritage and Mining Tourism.
Czech Journal of Tourism, 7, 1, s. 93–105.

FIALOVÁ, D., JIROUTOVÁ, N. (2017):
Strategy of Czech Medium-Sized Royal Towns with Regard to Tourism Development.
Czech Journal of Tourism, 6, 2, s. 187–220.

KREISSLOVÁ, S.; JAROŠ, V. (2017):
Německá minulost českého pohraničí v historickém vědomí obyvatel Karlovarského kraje.
Historická sociologie, 9, 2, s. 67–83.

JELEN, J.; KUČERA, Z. (2017):
Approaches to identification and interpretation of mining heritage: the case of the Jáchymovsko area, Ore Mountains, Czechia.
Hungarian Geographical Bulletin, 66, 4, s. 321–336. 

KASALA, K.; ŠIFTA, M. (2017):
The region as a concept: traditional and constructivist view.
AUC Geographica, 52(2), s. 111–121.

VYSKOČIL, A. (2017):
Kulturní dědictví a paměť industriálního centra (případ textilního Brna).
Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 5, 1, s. 83–98.

SEMIAN, M. (2016):
Region in its complexity: A discussion on constructivist approaches.
Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 51, 2, s. 179–188.

ČTVERÁKOVÁ, I.; FIALOVÁ, D.; KUČERA, Z.; CHROMÝ, P. (2016):
Barriers in functioning of Czech geoparks in the context of different circumstances.
Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 51, 2, s. 235–246.

DUMBROVSKÁ, V.; FIALOVÁ, D. (2016):
Turistické okrsky a turistifikace v Praze: případová studie Královské cesty.
Studia Turistica, 7, 1, s. 6–17.

NIKISCHER, R. (2016):
Regionálne povedomie a identita regiónov na severnom Slovensku: multimierková perspektíva.
Slovenský národopis, 64, 1, s. 8–31.

CHRASTINA, P.; RÁCOVÁ, K.; BRŮNA V. (2015):
Bridges over the Váh River in the territory of the Nitra County in the first half of 18th century (according to Notitia hungariae historico-geographica by Matthias Bel).
Revista Transiivania, 42, 6–7, s. 79–86.

GREŠLOVÁ, P.; GINGRICH, S.; KRAUSMANN, F.; CHROMÝ, P.; JANČÁK, V. (2015):
Social metabolism of Czech agriculture in the period 1830–2010.
AUC Geographica, 50, 1, s. 23–35.

ŠIMŮNEK, R. (2015):
Kulturní krajina na starých vyobrazeních.
Studia historica Nitriensia, 19, 1, s. 3–19.

ŠIFTA, M.; CHROMÝ, P. (2014):
Symboly a identita regionu: analýza vnímání přírodních symbolů oblastí s intenzivně přeměněnou krajinou v Česku.
Geografický časopis, 66, 4, s. 401–415.

KAŠKOVÁ, M.; CHROMÝ, P. (2014):
Regional product labelling as part of the region formation process. The case of Czechia.
AUC Geographica, 49, 2, s. 87–98.

ŽEMLIČKA, J. (2013):
K organizaci venkovského zázemí středověkých měst.
Český časopis historický, 111, 4, s. 681–727.

CHODĚJOVSKÁ. E. (2012):
Land Registers in the Czech Lands and their crucial role in studying the history of the landscape Cadastral Maps as the sources of the Historic Towns Atlas of the Czech Republic and their place in the on-line GIS Portal of Prague Historical Cartography and Iconography.
Storia delľurbanistica: annuario nazionale di storia della città e del territorio, 31, 4, s. 277–288.

Článek v odborném recenzovaném časopise

JELEN, J.; CHROMÝ, P. (2018):
Krušnohoří jako součást světového dědictví UNESCO.
Geografické rozhledy, 27, 5, s. 30–33.

CHROMÝ, P.; ŠIFTA, M. (2018):
Kdo vládne globálním systémům?
Geografické rozhledy, 27, 4, s. 4–7.

JELEN, J.; KUČERA, Z. (2017):
Dědictví (nejen uranové) těžby na Jáchymovsku.
Geografické rozhledy, 26, 3, s. 28–30.

KAŠKOVÁ, M.; KUČERA, Z.; CHROMÝ, P. (2016):
Místo a značka: place branding a problémy jeho konceptualizace.
Informace ČGS, 35, 2, s. 1–16.

ŠIMŮNEK, R. (2016):
Jan Josef Dietzler (1694–1744). Zemský měřič, kartograf a vedutista.
Historická geografie 42, 2, s. 221–306.

FIRLOVÁ, V.; HANUS, M. (2016):
Využití historického atlasu měst ve výuce II.
Geografické rozhledy, 25, 5, s. 10–11.

MOZR, T. (2016):
Americký bar: symbol amerikanizace Evropy?
Geografické rozhledy, 25, 4, s. 24–25.

FIRLOVÁ, V.; HANUS, M.  (2016):
Využití historického atlasu měst ve výuce I.
Geografické rozhledy, 25, 4, s. 13–15.

FIALOVÁ, D. (2016):
Místa konfliktů jako turistická atraktivita?
Geografické rozhledy, 25., 3, s. 30–31 a 2. strana obálky.

ŠIMŮNEK, R. (2015):
Kulturní krajina Černínů z Chudenic. Obrazová mapa panství Lnáře (1698) a Dietzlerův prospekt Lnář (1725).
Jihočeský sborník historický, 84, s. 410–450.

TŮMOVÁ, M. (2015):
Město Opočno v prvním vojenském mapování.
Východočeské listy historické, 34, s. 37–52.

FIALOVÁ, D. (2015):
Golfová hřiště – nový prvek v krajině.
Geografické rozhledy, 25, 2, s. 24–25.

HAVELKOVÁ, L.; HANUS, M. (2015):
Analýza učebnic biologie, dějepisu a matematiky z hlediska rozvoje mapových dovedností.
Informace ČGS, 34, 2, s. 1–16.

HAVELKOVÁ, L.; HANUS, M. (2015):
Rozvoj mapových dovedností ve výuce dějepisu.
Geografické rozhledy, 24, 5, s. 15–17.

HAVELKOVÁ, L.; HANUS, M. (2015):
Význam rozvoje mapových dovedností ve výuce.
Geografické rozhledy, 24, 3, s. 14.

HAVELKOVÁ, L.; HANUS, M. (2015):
Rozvoj mapových dovedností ve výuce matematiky.
Geografické rozhledy, 24, 3, s. 15–17.

FIALOVÁ, D.; ŠENKÝŘOVÁ, T. (2015):
Monitoring efektů projektů cestovního ruchu podpořených v rámci SROP.
Studia Turistica, 6, 1, s. 7– 26.

JELEČEK, L.; KABRDA, J. (2015):
Změny ve využití ploch Česka 1990–2010 a jejich společenské hybné síly.
Geografické informácie – časopis katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, 19, 2, s. 38–61.

FIALOVÁ, D.; NEKOLNÝ, L. (2015):
Rub a líc turistické přitažlivosti.
Geografické rozhledy, 24, 4, s. 8–9.

KAŠKOVÁ, M.; CHROMÝ, P. (2015):
Přitažlivost „značkových“ míst.
Geografické rozhledy, 24, 4, s. 10–11.

HAVELKOVÁ, L.; HANUS, M. (2015):
Rozvoj mapových dovedností ve výuce biologie.
Geografické rozhledy, 24, 4, s. 15–17.

TŮMOVÁ, M. (2015):
Mapy colloredo-mansfeldského panství Opočno z let 1749–1880.
Historická geografie, 41, 1, s. 23–45.

HANUS, M.; FIKAROVÁ, V. (2014):
Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou II.
Geografické rozhledy, 24, 2, s. 14–16.

FIALOVÁ, D. (2014):
Lázeňství – spojení darů přírody a lidského umu.
Geografické rozhledy, 24, 1, s. 8‒9.

CHODĚJOVSKÁ, E. (2014):
Historiografie a její prameny.
Geografické rozhledy, 24, 1 s. 10–11.

ŠTYCH, P.; KRYSHENYK, P. (2014):
Historické památky ožívají ve 3D.
Geografické rozhledy 24, 1, s. 12–13.

HANUS, M.; OUBRECHTOVÁ, V. (2014):
Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou I.
Geografické rozhledy, 24, 1, s. 14–16.

HAVLÍČEK, T.; KLEČKOVÁ, V. (2014):
Přeshraniční region Silva Nortica.
Geografické rozhledy 23, 5, s. 28–29.

BURDA, T.; JANOUŠEK, Z.; CHROMÝ, P. (2014):
Historické hranice v prostředí GIS: správní regiony v Česku 1920–2012.
Historická geografie, 40, 1, s. 41–72.

BURDA, T. (2014):
Historical Geography in Czechia.
Studia Geohistorica 1, s. 139–144.

ŠIMŮNEK,R. (2014):
Prospekty českých panství Sibylly Augusty Bádenské (1716).
Průzkumy památek, 1, 1, s. 5–38.

SEMOTANOVÁ, E. (2014):
Parallel Landscapes: Bohemia and Moravia in the age of Comenius.
COMENIUS: Journal of Euro-American Civilization. 1, 1, s. 53‒68.

HAVLÍČEK, T. (2014):
Development and transformation of religious landscape in Prague after the fall of communism.
Prace Geograficzne, 137, s. 51‒67.

FIALOVÁ, D. (2013):
Vltavské ostrovy v Praze.
Geografické rozhledy, 22, 4, příloha I–IV.

BURDA, T. (2012):
Proměny hranic v krajině horního toku Divoké Orlice od roku 1742 až po Schengen.
Orlické hory a Podorlicko, 19, s. 29–38.

CHROMÝ, P. (2012):
Dědictví neuskutečněné revitalizace.
Geografické rozhledy, 22, 2, s. 4‒5.

JELEČEK, L.; JANČÁK, V. (2012):
Salton Sea: tragédie pouštního zemědělství.
Geografické rozhledy, 22, 2, s. 24‒26.

KUČERA, Z. (2012):
Obraz jako zdroj rozmanitých informací.
Geografické rozhledy, 21, 3, s. 18‒20.

FIALOVÁ, D. (2012):
Geoparky – místo ochrany a prezentace geologických i kulturních hodnot.
Geografické rozhledy, 21, 3, s. 24‒25.

SEMOTANOVÁ, E.; CHROMÝ, P. (2012):
Development and current trends of the Czech historical geography.
Historická geografie, 38, 1, s. 9‒34.

ŠIMŮNEK, R. (2012):
The landscape of the Czech Middle Ages in the perspective in the Czech Republic.
Historická geografie, 38, 1, s. 35‒62.

CHODĚJOVSKÁ, E. (2012):
Studying the early modern landscape in the Czech Republic.
Historická geografie, 38, 1, s. 63‒98.

ŠANTRŮČKOVÁ M. (2012):
The principles and development of landscape parks in the Czech Republic and their study from the perspective of historical geography.
Historická geografie, 38, 1, s. 99‒118.

VYSKOČIL, A. (2012):
The tale of the landscape in the Czech lands in the 19th century.
Historická geografie, 38, 1, s. 119‒142.

KUČERA, Z.; KUČEROVÁ, S. (2012):
Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechia's resettled borderland.
Historická geografie, 38, 1, s. 165‒184.

NOVÁČEK, A. (2012):
Historical geographical aspets of duality in Europe.
Historická geografie, 38, 1, s. 185‒203.

SEMOTANOVÁ, E.; CHODĚJOVSKÁ, E.; ŠIMŮNEK, R. (2012):
Conferences in historical geography – traditional interdisciplinary.
Historická geografie, 38, 1, s. 222‒227.

SEMIAN, M. (2012):
Název jako symbol regionu.
Historická geografie, 38, 2, s. 335‒352.

Článek v populárně-naučném časopise

ŠIFTA, M. (2016):
Figury v obecních znacích – hospodářské a kulturní tradice, mluvící znamení.
Obec a finance, 21, 5, s. 54–55.

ŠIFTA, M. (2016):
Figury v obecních znacích – církevní a správní symbolika.
Obec a finance, 21, 4, s. 68–69.

ŠIFTA, M. (2016):
Figury v obecních znacích – krajinná a přírodní symbolika.
Obec a finance, 21, 3, s. 68–69.

ŠIFTA, M. (2016):
Figury v obecních znacích – odkaz k historii území.
OBEC & Finance, 21, 2, s. 61–63.

ŠIFTA, M. (2016):
Vztah obyvatel k obecnímu znaku.
OBEC & Finance, 21, 1, s. 68–69.

ŠIFTA, M. (2015):
Význam obecního znaku.
OBEC & Finance, 20, 5, s. 64–65.

​ŠIFTA, M. (2015):
Sémantika a symbolika obecního znaku: Co lze vyčíst a dozvědět se o obci z jejího znaku?
OBEC & Finance, 20, 4, s. 62–63.

ŠIFTA, M. (2015):
Příběh vzniku grafického symbolu obce.
OBEC & Finance, 20, 3, s. 54–55.

ŠIFTA, M. (2015):
Obecní znak – symbol obce.
OBEC & Finance, 20, 2, s. 36–37.

FIALOVÁ, D. (2015):
Vltavské ostrovy v Praze.
Vesmír, 94, 1, s. 46–50.