Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Zveme vás na seminář věnující se tematice historické kartografie nesoucí název Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu. Seminář pořádající Historický ústav AV ČR, v.v.i., Národní archiv a Národní technické muzeum proběhne 20. dubna 2023 od 9.00 hodin v přednáškovém sále Národního technického muzea. Náplní semináře bude mimo jiné představení přínosů a uplatňování Nmap na široké škále příkladů, zejména z projektů NAKI, ale také možnosti a úskalí jejich tvorby. Program semináře a kontakty naleznete zde

Pozvánka na 19. historickogeografickou konferenci. Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS vás srdečně zvou na 19. historickogeografickou konferenci tentokrát zaměřenou na téma "Krajina jako zdroj obživy a výdělku". Konference se uskuteční stejně jako loňský ročník v jarním termínu, konkrétně ve středu 17. května 2023 v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2). 

Organizátoři vítají vaše návrhy jak samostatných příspěvků (do 15. března 2023), tak posterů (do 30. dubna 2023). Bližší informace i přihlášku k účasti na konferenci naleznete zde. Přihlášku vyplňte i v případě, že se konference zůčastníte bez příspěvku či posteru. V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit na dr. Martinu Tůmovou (martina.tumova@natur.cuni.cz) nebo také na Ing. Mgr. Michala Vokurku (vokurka@hiu.cas.cz). 

Těšíme se na vaši účast.

Pozvánka na 17. mezinárodní konferenci - Aktuální problémy cestovního ruchu na téma Historie jako součást produktů cestovního ruchu. Konferenci pořádá Katedra cestivního ruchu vzdělávací instituce Vysoká škola polytechnická Jihlava a Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Hlavním cílem konference je vytvoření platformy pro diskuzi nas aktuálními problémy a trendy v rozvoji cestovního ruchu. Konference proběhne ve dnech 15. Března - 16. Března v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava. Možnost podání přihlášky vystupujících i účastníku probíhá do 5. 12. 2022. Zde naleznete přihlášku a také program i témata a důležité termíny konference.

Blíží se poslední možnost pro podání příhlášky jako publikující autor na prvním ročníku mezinárodní konference - Krajina Sídla Památky. Možnost podání přihlášky je do 31. 10. 2022. Konferenci pořádá Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně. Samotná konference proběhne 19. dubna 2023. Konference si klade za cíl dát dohromady doktorandy, pedagogy, architekty, inženýry, památkáře, krajináře a jiné odborníky. Autorské příspěvky budou publikovány ve sborníku konference s názvem Prostor pro život. Sborníku bude uděleno číslo ISBN. Další důležité termíny a informace pro přednášející a návštěvníky konference spolu s programem naleznete zde.

Pozvánka na odborný workshop pořádaný organizacemi Historický ústav AV ČR a Stavební fakulta ČVUT v Praze. Workshop nese název Správa území v prostoru a čase od Berní ruly po Palackého (pol. 17. – pol. 19. stol. v Čechách) a proběhne v pátek 21. října 2022 v prostorách Historického ústavu AV ČR (Prosecká 76, Praha 9) v zasedací místnosti č. XXX. Program pro zájemce je k dispozici k nahlédnutí zde. Na workshop je možné se registrovat předem pomocí online formuláře.

» Zobrazit starší aktuality