Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Univerzitné výskumné centrum Mateja Bela (FF UCM v Trnave) a Výzkumné centrum historické geografie vás srdečně zvou na Šestou slovensko-českou historickogeografickou konferenci. Konference nese název Historická geografia: výskum, edukácia, aplikácia  a jejím cílem je prezentace stavu výzkumu a vzdelávaní v oblasti historické geografie včetně využití vybraných výsledků bádání ve společenské praxi. Konference se uskuteční 7. 11. 2024 na půdě Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Podrobné informace včetně termínů a podmínek účasti naleznete v pozvánce a přihlašce

Těšíme se na vaši účast.

Vážení účastníci jubilejní 20. historickogeografické konference, děkujeme vám i všem zájemcům o historickou geografii za příjemnou atmosféru a hladký průběh celé konference. Fotografie z celé akce naleznete zde. Obsah konference včetně výstupu a tematických posterů naleznete již brzy na stránce konference. Doufáme v hojnou účast i v příštím roce a těšíme se na další ročník.

Program jubilejní 20. historickogeografické konference. Dovolujeme si vás opět pozvat na jubilejní 20. historickogeografickou konferenci tentokrát s podtitulem "Historická geografie - vývoj, trendy a reflexe", která se bude konat ve středu 24. ledna 2024 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2). Oficiální program konference naleznete zde

V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit na PhDr. Martinu Tůmovou, Ph.D. (martina.tumova@natur.cuni.cz) nebo také na Ing. Mgr. Michala Vokurku, Ph.D. (vokurka@hiu.cas.cz). 

Těšíme se na vaši účast.

Pozvánka na jubilejní 20. historickogeografickou konferenci. Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS vás srdečně zvou na jubilení 20. historickogeografickou konferenci tentokrát zaměřenou na téma "Historická geografie - vývoj trendy a reflexe". Konference pořádaná od roku 2005 se uskuteční opět v tradičním lednovém termínu, konkrétně ve středu 24. ledna 2024 v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2). 

Podrobnosti ohledně termínů zaslání návrhů příspěvků a podmínek účasti na konference naleznete v pozvánce. V případě zájmu o účast vypňte prosím přihlášku k účasti. Přihlášku vyplňte i v případě, že se konference zúčastníte bez příspěvku či posteru.

V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit na PhDr. Martinu Tůmovou, Ph.D. (martina.tumova@natur.cuni.cz) nebo také na Ing. Mgr. Michala Vokurku, Ph.D. (vokurka@hiu.cas.cz). 

Těšíme se na vaši účast.

Pozvánka na mezinárodní vědecký kongres o geohistorických pramenech v Madridu. Akce proběhne v termínu 23. až 25. května roku 2024 a pořadatelem je Autonomní univerzita v Madridu. Příspěvky je možné zasílat do 4. září 2023 (příspěvky lze podávat ve španělštině, angličtině, francouzštině, italštině a portugalštině). Veškeré potřebné informace včetně kontaktů a harmonogramu naleznete zde

» Zobrazit starší aktuality