Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Pozvánka na reprízovanou výstavu 300 let Müllerovy mapy Čech. Výstava byla v roce 2020 otevřena z důvodu pandemie pouze jeden týden a shlédlo ji nepatrné množství návštěvníků. Bude otevřena v hlavním výstavním sále Národního technického muzea v termínu 14. 9. 2022 – 30. 4. 2023.

Zveme Vás na tradiční odborný seminář, XLII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, které pořádá Národní technické muzeum v Praze. Sympozium se koná ve středu 30. listopadu 2022 v přednáškovém sále NTM, Kostelní 42, Praha 7. Pokud máte vhodné téma a zájem aktivně vystoupit s přednáškou, prosím o vyplnění a zaslání přihlášky do 30. 9. 2022. přihláška

Zveme vás na výstavu již druhou výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka, která mapuje proměny české krajiny (ale i společnosti) od 18. století po současnost. Výstava vznikla v rámci projektu NAKI II Zaniklé krajiny, na kterém pracují především geografové z Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výstava je k vidění na pražském Albertově (Albertov 6, chodba ve druhém patře u geografické knihovny), a to do 31. srpna. V článku Magazínu Univerzity Karlovy Forum se v rámci rozhovoru s docenty Lucií Kupkovou a Pavlem Chromým můžete dočíst více o projektu i o výstavě.

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS uprořádaly v pořadí již osmnáctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma krajinných změn, které zasáhly větší územní celky v různých časových obdobích. Konference byla původně plánovaná na 26. ledna, uskutečnila se však v náhradním termínu, 18. května 2022. Na stránce konference si můžete prohlédnout program, fotogalerii i příspěvky.

Zveme vás na konferenci s názvem Diela Mateja Bela a jeho súčasníkov vo vysokoškolskej a inej odbornej praxi (výskum – edukácia – aplikácia popularizácia), která sa uskuteční 4. listopadu 2021 na půdě Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Pozvánku s podrobnými instrukcemi a rozpisem okruhů témat najdete zde. Přihlášku můžete stáhnout zde – přihlášky je možné posílat do 10. října na e-mailovou adresu david.jablonsky@ucm.sk. Přihlásit na konferenci se můžete také jako hosté bez příspěvku. V případě nepříznivé situace v souvislosti s pandemií se konference může přesunout do online prostředí (MS Teams).

» Zobrazit starší aktuality