Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Pozvánka na konferenci platformy Dějiny ve veřejném prostoru III. – Globální paměť, která proběhne 20. až 21. října 2022 v centru současného umění Dox. Na konferenci je možné se předem zaregistrovat online. Součástí programu konference je mj. kulatý stůl pro veřejnost nabo divadelní představení s debatou.

Pozvánka na reprízovanou výstavu 300 let Müllerovy mapy Čech. Výstava byla v roce 2020 otevřena z důvodu pandemie pouze jeden týden a shlédlo ji nepatrné množství návštěvníků. Výstava bude otevřena v hlavním výstavním sále Národního technického muzea v termínu 14. 9. 2022 – 30. 4. 2023.

Zveme Vás na tradiční odborný seminář, XLII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, které pořádá Národní technické muzeum v Praze. Sympozium se koná ve středu 30. listopadu 2022 v přednáškovém sále NTM, Kostelní 42, Praha 7. Pokud máte vhodné téma a zájem aktivně vystoupit s přednáškou, prosím o vyplnění a zaslání přihlášky do 30. 9. 2022. přihláška

Zveme vás na výstavu již druhou výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka, která mapuje proměny české krajiny (ale i společnosti) od 18. století po současnost. Výstava vznikla v rámci projektu NAKI II Zaniklé krajiny, na kterém pracují především geografové z Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výstava je k vidění na pražském Albertově (Albertov 6, chodba ve druhém patře u geografické knihovny), a to do 31. srpna. V článku Magazínu Univerzity Karlovy Forum se v rámci rozhovoru s docenty Lucií Kupkovou a Pavlem Chromým můžete dočíst více o projektu i o výstavě.

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS uprořádaly v pořadí již 18. historickogeografickou konferenci na téma krajinných změn, které zasáhly větší územní celky v různých časových obdobích nesoucí název Krajinami proti proudu času. Konference měla původně proběhnout 26. ledna, uskutečnila se však v náhradním termínu, 18. května 2022. Program, fotogalerii i příspěvky si můžete prohlédnout na stránce konference.

» Zobrazit starší aktuality