Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vítejte na webu Výzkumného centra historické geografie!

Aktuality

Zveme vás na přednášku Dr. Carmen M. Enss nesoucí název "WAR DAMAGE AND DESTRUCTION MAPS: Representations of cities, 1939–1949". Přednáška se koná ve středu 22. března 2023 v 15:00 v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1, místnost č. 205). Přednášku pořádá Výzkumné centrum historické geografie, Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. ve spolupráci s Collegiem Carolinem. Bližší informace a pozvánku naleznete zde. Přednáška proběhne hybridní formou. V případě zájmu o online účast, prosím, napište na: mocickova@hiu.cas.cz.
 

Leibnizův institut pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO) nabízí možnost doktorského studia v oddělení Člověk a životní prostředí a aktivního zapojení do projektu „Leipzig, eine Stadt im Fluss - Urban-fluviale Symbiose in einer Langzeitperspektive“. Institut se dlouhodobě zabývá procesy historického a kulturního vývoje v regionu mezi Baltským mořem, Černým mořem a Jaderským mořem od pozdní antiky až po současnost. Výše uvedený projekt je podporovaný Německou výzkumnou společností (DFG) v rámci programu „Auf dem Weg zur fluvialen Anthroposphäre​“ ve spolupráci s Historickým seminářem spolu s Geografickým institutem univerzity v Lipsku.

Pro výzkumný projekt a s ním spojené umístění v oddělení „Člověk a životní prostředí“ GWZO hledá doktorandy k 01.05.2023. V případě zájmu naleznete podrobnější informace a podmínky v samostné výzvě zde. Termín pro zaslání potřebných dokumentů je do 16. 3 2023. 

Katedra historického atlasu Ústavu historie Polské akademie věd minulý rok dokončila projekt nesoucí název „Historický atlas Polska. Podrobné mapy šestnáctého století“. Jedním z výstupů tohoto projektu je souhrnný svazek, který obsahuje všechny publikované svazky komentářů, historických map a prostorových databází.

Jako vedlejší výzkum je v současné době hledání možností efektivního sdílení dat prostřednictvím platformy „Atlas Fontium“. Tento portál pomáhá shromažďovat, analyzovat a zveřejňovat informace a zdroje, které pomáhají studovat historickou geografii polských pozemků v hranicích z doby před rokem 1772. 

Tímto příjměte pozvánku k účasti na studii použitelnosti „Atlas Fontium“. Cílová skupina tohoto průzkumu zahrnuje výzkumné pracovníky a odborníky z oblasti historie a geografie. Tento odkaz složí pro přístup k on-line dotazníku. Nejprve se zobrazí úvod a krátké video o webovém portálu. Sledování videa a dokončení dotazníku zabere přibližně 30 minut. Průzkum bude k dispozici do 28. února 2023.

Zveme vás na seminář věnující se tematice historické kartografie nesoucí název Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu. Seminář pořádající Historický ústav AV ČR, v.v.i., Národní archiv a Národní technické muzeum proběhne 20. dubna 2023 od 9.00 hodin v přednáškovém sále Národního technického muzea. Náplní semináře bude mimo jiné představení přínosů a uplatňování Nmap na široké škále příkladů, zejména z projektů NAKI, ale také možnosti a úskalí jejich tvorby. Program semináře a kontakty naleznete zde

Pozvánka na 19. historickogeografickou konferenci. Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS vás srdečně zvou na 19. historickogeografickou konferenci tentokrát zaměřenou na téma "Krajina jako zdroj obživy a výdělku". Konference se uskuteční stejně jako loňský ročník v jarním termínu, konkrétně ve středu 17. května 2023 v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2). 

Organizátoři vítají vaše návrhy jak samostatných příspěvků (do 15. března 2023), tak posterů (do 30. dubna 2023). Bližší informace i přihlášku k účasti na konferenci naleznete zde. Přihlášku vyplňte i v případě, že se konference zůčastníte bez příspěvku či posteru. V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit na dr. Martinu Tůmovou (martina.tumova@natur.cuni.cz) nebo také na Ing. Mgr. Michala Vokurku (vokurka@hiu.cas.cz). 

Těšíme se na vaši účast.

» Zobrazit starší aktuality