Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Konference Voda v dejinných súvislostiach

Komárno, září 2018

Historické centrum historické geografie reprezentoval na konferenci pořádanou Štátnym archívom v Nitre (pracovisko Archív Komárno) prof. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D.