Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Živá voda v historických krajinách

17. historickogeografická konference

Dokumenty

pozvánkaseznam přednášejících a posterů

Příspěvky

Blok 1

K dějinám českého vodního práva (zhlédnout)
Michael Urban

Řeky jako hranice? Role řek při setkávání českých knížat s Piastovci a Arpádovci (zhlédnout)
Ludmila Luňáková

Vodné toky ako podmienka umiestnenia sídiel nemecky hovoriacich drevorubačov v Malých Karpatoch (zhlédnout)
Pavol Krajčovič

Prameny, vodní toky a nádrže – jeden ze zásadních lokalizačních předpokladů pro rekreaci a cestovní ruch (zhlédnout)
Dana Fialová

Jsme schopni se poučit z historie? Aneb co vypovídají historické povodně o lidské paměti (zhlédnout)
Václav Fanta

Blok 2

Stříbropěnná, rozběsněná, stará – jména řek v textu (zhlédnout)
Jaroslav David – Tereza Klemensová – Kristýna Kovářová

Výskum synchrónno-diachrónnej hydronymia stredného povodia Váhu v kontexte projektu Hydronymia Slovaciae (zhlédnout)
Jaromír Krško

Voda v zahradě jako pramen a symbol života (zhlédnout)
Jiří Kupka

Živá a mrtvá voda na hřbitovech Nymburska a Poděbradska (zhlédnout)
Stanislav Svoboda

Životadárné vody Klostermannovy Otavy jako jeden z ústředních prostorů pro záchranu lososa labského v 70.–90. letech 19. století (zhlédnout)
Nina Milotová

Blok 3

Voda a vitriol. Vodní hospodářství v okolí Měděnce v 18. století (zhlédnout)
Michal Vokurka

Krčínova stoka na Kratochvíli (zhlédnout)
Jan Hendrych – Oldřich Vacek

Jaký otec, taký syn, jaká voda, taký mlýn (zhlédnout)
Jaroslava Škudrnová

Zaniklý rybník Vidlák a jeho okolí (zhlédnout)
Jana Jakubská – Michael Urban

Matej Bel o vodnom digestíve z Valaskej Belej (zhlédnout)
Peter Chrastina

Rybniční soustava na panství Pacov na přelomu 18. a 19. století: historie zániku? (zhlédnout)
Lenka Martínková

Blok 4

Staré mapy a plány řeky Vltavy jako svědectví proměn důležité české vodní dopravní cesty (zhlédnout)
Tomáš Janata

Imaginace vody v mapových ciméliích (zhlédnout)
Eva Semotanová

Zaniklá vltavská krajina na dobových fotografiích a pohlednicích (zhlédnout)
Vojtěch Pavelčík – Jiří Krejčí

Historické údolí Vltavy: georeferencovaná mozaika stabilního katastru a 3D model údolí (zhlédnout)
Jiří Cajthaml

K výsledkom terénneho prieskumu banských vodovodov starohorsko-špaňodolinskej oblasti (zhlédnout)
Oto Tomeček

Postery

Mrtvá a živá voda aneb „mrtvými“ archivními prameny k živé vodě (prohlédnout a poslechnout komentář)
Jana Jakubská – Michaela Zeinerová-Brachtlová

Šumperský vodovod – inspirativní projekt zásobování měst pitnou vodou na konci 19. století (prohlédnout)
Aleš Létal – Renata Pavelková – Miriam Dzuráková – Aleš Vyskočil – Marek Havlíček

Historické rybníky v online mapové aplikaci (prohlédnout)
Michal Vokurka

Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace (prohlédnout)
Miloš Rozkošný – Zbyněk Sviták – Aleš Vyskočil – Jaromír Florian  Igor Pelíšek

Živá voda – živá jména (prohlédnout)
Irena Švehlová