Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Krajinami proti času

18. historickogeografická konference

Dokumenty

pozvánkaprogram

Příspěvky

Blok 1

Zásahy do krajiny na Pelhřimovsku se zvláštním zřetelem na výstavbu Vodního díla Švihov a dálnice D1 (zhlédnout)
Irena Krčilová

Vývoj krajiny mesta Nováky: z minulosti do prítomnosti (prohlédnout)
Peter Chrastina

Blok 2

Zánik i zakládání sídel ve 20. století (prohlédnout)
Jiří Kupka

Proměny osídlení západních svahů Českomoravské vysočiny – prameny, informace, možnosti a perspektivy studia
Lenka Martínková

Jak se změnila naše chráněná území? (prohlédnout)
Tomáš Janík a kolektiv

Blok 3

Hrazení bystřin a následné krajinné změny (prohlédnout)
Michal Vokurka

Hřbitovy navzdory času (prohlédnout)
Stanislav Svoboda

Blok 4

Dalmatská krajina v českých cestopisných textech 19. století (prohlédnout)
Jiří Hrabal

Proměny chápání krajiny prizmatem korpusového výzkumu v letech 1989–2018 (zhlédnout)
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký

Tvář české krajiny v prostoru a čase. Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech (prohlédnout)
Petra Grešlová, Josef Laštovička

Postery

Distribuční strategie nových a obnovených regionálních pivovarů v kontextu české identity a tradičního pivního trhu (prohlédnout)
David Hána, Kryštof Materna, Jiří Hasman

Fortifikace krajiny v novověku –⁠ příklad ideálního pevnostního města Josefov (prohlédnout)
Tomáš Jirouch

Jména v proměněné krajině (prohlédnout)
Irena Švehlová