Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

Pozvánka na 17. mezinárodní konferenci - Aktuální problémy cestovního ruchu na téma Historie jako součást produktů cestovního ruchu. Konferenci pořádá Katedra cestivního ruchu vzdělávací instituce Vysoká škola polytechnická Jihlava a Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Hlavním cílem konference je vytvoření platformy pro diskuzi nas aktuálními problémy a trendy v rozvoji cestovního ruchu. Konference proběhne ve dnech 15. Března - 16. Března v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava. Možnost podání přihlášky vystupujících i účastníku probíhá do 5. 12. 2022. Zde naleznete přihlášku a také program i témata a důležité termíny konference.

Blíží se poslední možnost pro podání příhlášky jako publikující autor na prvním ročníku mezinárodní konference - Krajina Sídla Památky. Možnost podání přihlášky je do 31. 10. 2022. Konferenci pořádá Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně. Samotná konference proběhne 19. dubna 2023. Konference si klade za cíl dát dohromady doktorandy, pedagogy, architekty, inženýry, památkáře, krajináře a jiné odborníky. Autorské příspěvky budou publikovány ve sborníku konference s názvem Prostor pro život. Sborníku bude uděleno číslo ISBN. Další důležité termíny a informace pro přednášející a návštěvníky konference spolu s programem naleznete zde.

Pozvánka na odborný workshop pořádaný organizacemi Historický ústav AV ČR a Stavební fakulta ČVUT v Praze. Workshop nese název Správa území v prostoru a čase od Berní ruly po Palackého (pol. 17. – pol. 19. stol. v Čechách) a proběhne v pátek 21. října 2022 v prostorách Historického ústavu AV ČR (Prosecká 76, Praha 9) v zasedací místnosti č. XXX. Program pro zájemce je k dispozici k nahlédnutí zde. Na workshop je možné se registrovat předem pomocí online formuláře.

Pozvánka na konferenci platformy Dějiny ve veřejném prostoru III. – Globální paměť, která proběhne 20. až 21. října 2022 v centru současného umění Dox. Na konferenci je možné se předem zaregistrovat online. Součástí programu konference je mj. kulatý stůl pro veřejnost nabo divadelní představení s debatou.

Pozvánka do Národního technického muzea na reprízovanou výstavu 300 let Müllerovy mapy Čech. Výstava byla v roce 2020 otevřena z důvodu pandemie pouze jeden týden a shlédlo ji nepatrné množství návštěvníků. Výstava bude otevřena v hlavním výstavním sále Národního technického muzea v období 14. 9. 2022 – 30. 4. 2023.

Zveme Vás na tradiční odborný seminář, XLII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, které pořádá Národní technické muzeum v Praze. Sympozium se koná ve středu 30. listopadu 2022 v přednáškovém sále NTM, Kostelní 42, Praha 7. Pokud máte vhodné téma a zájem aktivně vystoupit s přednáškou, prosím o vyplnění a zaslání přihlášky do 30. 9. 2022. přihláška

Zveme vás na výstavu již druhou výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka, která mapuje proměny české krajiny (ale i společnosti) od 18. století po současnost. Výstava vznikla v rámci projektu NAKI II Zaniklé krajiny, na kterém pracují především geografové z Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výstava je k vidění na pražském Albertově (Albertov 6, chodba ve druhém patře u geografické knihovny), a to do 31. srpna. V článku Magazínu Univerzity Karlovy Forum se v rámci rozhovoru s docenty Lucií Kupkovou a Pavlem Chromým můžete dočíst více o projektu i o výstavě.

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS uprořádaly v pořadí již 18. historickogeografickou konferenci na téma krajinných změn, které zasáhly větší územní celky v různých časových obdobích nesoucí název Krajinami proti proudu času. Konference měla původně proběhnout 26. ledna, uskutečnila se však v náhradním termínu, 18. května 2022. Program, fotogalerii i příspěvky si můžete prohlédnout na stránce konference.

Zveme vás na konferenci s názvem Diela Mateja Bela a jeho súčasníkov vo vysokoškolskej a inej odbornej praxi (výskum – edukácia – aplikácia popularizácia), která sa uskuteční 4. listopadu 2021 na půdě Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Pozvánku s podrobnými instrukcemi a rozpisem okruhů témat najdete zde. Přihlášku můžete stáhnout zde – přihlášky je možné posílat do 10. října na e-mailovou adresu david.jablonsky@ucm.sk. Přihlásit na konferenci se můžete také jako hosté bez příspěvku. V případě nepříznivé situace v souvislosti s pandemií se konference může přesunout do online prostředí (MS Teams).

Srdečně vás zveme na seminář Kartografická výročí 2020/2021 – 300 let Müllerovy mapy Čech. Hlavními pořadateli akce jsou Česká kartografická společnost ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Katedrou geomatiky ČVUT Fakulty stavební. S ohledem na pandemickou situaci se pořadatelé rozhodli tuto událost, původně plánovanou a připravovanou na rok 2020, uskutečnit virtuálně. Přednášky jsou zájemcům od 15. září 2021 zpřístupněny formou ozvučených prezentací na adrese http://gis.fsv.cvut.cz/muller. Dostupné jsou rovněž na konferenčním YouTube kanálu.

« Předchozí 1 2 3 9 Následující »