Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Historická geografie - vývoj, trendy a reflexe

20. historickogeografická konference

Dokumenty

pozvánkaprogram

Příspěvky

Blok 1

Formovaní české historické geografie
Eva Semotanová

Historická geografia a enviromentálne dejiny na Slovensku v prvej štvrtine nového milénia
Peter Chrastina, Michal Ďurčo

Historická geografia na Slovensku v novom miléniu: Vývoj, postavenie a výzvy v kontexte digital humanities
Oto Tomeček

Proměny historické geografie v mezinárodním kontextu
Pavel Chromý, Zdeněk Kučera

Blok 2

Tvorba dějepisných atlasů na Slovenku
Daniel Gurňák

Tři dekády historické klimatologie na Masarykově univerzitě: dosavadní vývoj a budoucí směřování
Lukáš Dolák, Rudolf Brázdil

Kulturní krajina a její vize v projektech NAKI
Jiří Kupka

Deep learning v historické geografii
Jakub Vynikal, Jan Pacina

Výzvy enviromentálních dějin pro historickou geografii
Petra Grešlová

Blok 3

Panelová diskuze "Historická geografie očima pamětníků a současníků" 
diskutující: Leoš Jeleček, Eva Semotanová, Peter Chrastina, Dana Fialová, Robert Šimůnek, Jiří Cajthaml
moderátoři: Markéta Šantrůčková, Pavel Chromý

 

Postery

bude doplněno