Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

V rámci projektu Na den pod zem se v sobotu 3. listopadu 2018 od 15 hod. uskutečnila v Infopointu ve Františkánské zahradě přednáška Podzemí a nad zemí Krušných hor: nesvobodné pracovní síly v uranových dolech, kterou přednesl člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Jakub Jelen. Více informací o programu celé akce zde.

V sobotu 8. listopadu 2018 se v podkrovní expozici zámku Ostrov uskuteční od 17:00 přednáška Osudy vybraných vězňů jáchymovských lágrů, kterou přednese člen Centra Výzkumného centra historické geografie RNDr. Jakub Jelen.

Historické centrum historické geografie reprezentoval na konferenci Voda v dejinných súvislostiach pořádanou Štátnym archívom v Nitre (pracovisko Archív Komárno) prof. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D. Fotografie z jeho vystoupení můžete shlédnout zde.

Výzkumné centrum historické geografie pořádá ve spolupráci s Institutem EUCALAND v rámci nadcházející již 28. konference PECSRL (3.–9. září, Clermont-Ferrand a Mende, Francie) sekci k tématu tradičních krajin s názvem Traditional landscapes: exploring the connections between landscape, identity, heritage, and change. Více informací k tématu sekce naleznete v přiložené pozvánce.

Výzkumné centrum historické geografie pořádá ve spolupráci s univerzitou ve Wrocławi v rámci nadcházející 5th Landscape Archaeology Conference (17.–20. září, Newcastle upon Tyne a Durham, Spojené království) zaniklých sídel s názvem Settlement desertion and cultural landscape transformations: connections between past and present. Více informací k tématu sekce naleznete v pozvánce zde.

Ve čtvrtek 31. května 2018 se v penzionu Harmonie ve Žluticích v 17 hod. uskuteční přednáška na téma Skoky a další katolická poutní místa v Česku pohledem kulturní geografie, kterou přednesou člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta) a RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta). Více informací se dozvíte v pozvánce zde.

Dne 16. května 2018 se v prostorách Hradu v Litoměřicích uskuteční slavnostní zasedání a konference Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech. Více o konferenci, která je Výzkumným centrem historické geografie spolupořádána, můžete zjistit v pozvánce zde. Program konference stahujte zde. O Klaudyánově mapě si více přečtěte v článku zde.

Ve dnech 3.–4. května 2018 se v Nových Hradech uskuteční konference zaměřená na dědictví první světové války s názvem Hranice jako důsledek války. Předběžný program můžete shlédnout zde. Přihlášku potom můžete stáhnout zde.

Ve dnech 26.–27. května se v Hornickém muzeu v Příbrami uskuteční VI. ročník konference České podzemí. Podrobnější informace a pokyny pro přihlášení naleznete v přiložené pozvánce zde a budou zveřejněny také na www.ceskepodzemi.cz.

Česká společnost krajinných inženýrů, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. a Česká zemědělská univerzita v Praze zvou na čtvrtý ročník konference zaměřené na malé vodní nádrže s názvem Rybníky 2018. Akce se koná v budově Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve dnech 14.–15. června 2018. Pro více informací navštivte web ČSKI nebo si stáhněte I. cirkulář ke konferenci zde. Přihlášku ke konferenci můžete stáhnout zde.