Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

Zveme vás na výstavu již druhou výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka, která mapuje proměny české krajiny (ale i společnosti) od 18. století po současnost. Výstava vznikla v rámci projektu NAKI II Zaniklé krajiny, na kterém pracují především geografové z Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výstava je k vidění na pražském Albertově (Albertov 6, chodba ve druhém patře u geografické knihovny), a to do 31. srpna. V článku Magazínu Univerzity Karlovy Forum se v rámci rozhovoru s docenty Lucií Kupkovou a Pavlem Chromým můžete dočíst více o projektu i o výstavě.

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS uprořádaly v pořadí již 18. historickogeografickou konferenci na téma krajinných změn, které zasáhly větší územní celky v různých časových obdobích nesoucí název Krajinami proti proudu času. Konference měla původně proběhnout 26. ledna, uskutečnila se však v náhradním termínu, 18. května 2022. Program, fotogalerii i příspěvky si můžete prohlédnout na stránce konference.

Zveme vás na konferenci s názvem Diela Mateja Bela a jeho súčasníkov vo vysokoškolskej a inej odbornej praxi (výskum – edukácia – aplikácia popularizácia), která sa uskuteční 4. listopadu 2021 na půdě Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Pozvánku s podrobnými instrukcemi a rozpisem okruhů témat najdete zde. Přihlášku můžete stáhnout zde – přihlášky je možné posílat do 10. října na e-mailovou adresu david.jablonsky@ucm.sk. Přihlásit na konferenci se můžete také jako hosté bez příspěvku. V případě nepříznivé situace v souvislosti s pandemií se konference může přesunout do online prostředí (MS Teams).

Srdečně vás zveme na seminář Kartografická výročí 2020/2021 – 300 let Müllerovy mapy Čech. Hlavními pořadateli akce jsou Česká kartografická společnost ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Katedrou geomatiky ČVUT Fakulty stavební. S ohledem na pandemickou situaci se pořadatelé rozhodli tuto událost, původně plánovanou a připravovanou na rok 2020, uskutečnit virtuálně. Přednášky jsou zájemcům od 15. září 2021 zpřístupněny formou ozvučených prezentací na adrese http://gis.fsv.cvut.cz/muller. Dostupné jsou rovněž na konferenčním YouTube kanálu.

V rámci 17. historickogeografické konference Živá voda v historických krajinách proběhl doprovodný tematický kvíz, který připravil Zeměměřický úřad. Byli vylosováni tři výherci (zveřejnit můžeme části e-mailových adres: petule.jilk@, misaurban@ a jana.jakubska@), všem srdečně gratulujeme! Řešení kvízu si můžete prohlédnout zde. Věříme, že i do dalších let skvělá spolupráce se ZÚ vydrží a můžete se těšit na další zajímavé soutěže s historickogeografickou tematikou.

Vzhledem ke stále problematické epidemiologické situaci v Česku proběhne 17. historickogeografická konference s podtitulem Živá voda v historických krajinách čistě distační formou. I bez osobní účásti nás všech bude program velmi bohatý. Od středy 19. května 2021 zde na webu VCHG najdete všechny příspěvky v podobě nahrávek.
 

Ve středu 22. ledna se uskutečnila v pořadí již 16. historickogeografická konference, tentokrát na téma projevů emocí, víry a rozumu v historických krajinách. Více informací o konferenci se dozvíte i z pozvánky zde. Na program konference se můžete podívat zde, a fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Zveme vás na již třetí Central European Conference of Historical Geographers, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. června 2020 na Otto-Friedrich Universität Bamberg v Německu. Konference přímo navazuje na akce pořádané v letech 2016 a 2018 Výzkumným centrem historické geografie na PřF UK. Více informací, včetně aktuální výzvy zasílat příspěvky, naleznete na webových stránkách konference zde.

Na půdě Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 20. března uskutečnila veřejná přednáška doc. RNDr. Pavla Chromého, Ph.D. z Výzkumného centra historické geografie Paralelní světy: měnící se společnost a měnící se regiony. Přednáška byla doprovodným programem k výstavě Regiony v čase a prostoru, která byla doc. Chromým na vernisáži uvedena. Fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout zde.

V úterý 26. února v Městské knihovně v České Lípě proběhla přednáška člena Výzkumného centra historické geografie Miroslava Šifty s názvem Regionální symboly: Ještěd, Bezděz, ale i znaky a loga obcí a měst. Více info v pozvánce zde.