Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

Ve čtvrtek 31. května 2018 se v penzionu Harmonie ve Žluticích v 17 hod. uskuteční přednáška na téma Skoky a další katolická poutní místa v Česku pohledem kulturní geografie, kterou přednesou člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta) a RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta). Více informací se dozvíte v pozvánce zde.

Dne 16. května 2018 se v prostorách Hradu v Litoměřicích uskuteční slavnostní zasedání a konference Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech. Více o konferenci, která je Výzkumným centrem historické geografie spolupořádána, můžete zjistit v pozvánce zde. Program konference stahujte zde. O Klaudyánově mapě si více přečtěte v článku zde.

Ve dnech 3.–4. května 2018 se v Nových Hradech uskuteční konference zaměřená na dědictví první světové války s názvem Hranice jako důsledek války. Předběžný program můžete shlédnout zde. Přihlášku potom můžete stáhnout zde.

Ve dnech 26.–27. května se v Hornickém muzeu v Příbrami uskuteční VI. ročník konference České podzemí. Podrobnější informace a pokyny pro přihlášení naleznete v přiložené pozvánce zde a budou zveřejněny také na www.ceskepodzemi.cz.

Česká společnost krajinných inženýrů, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. a Česká zemědělská univerzita v Praze zvou na čtvrtý ročník konference zaměřené na malé vodní nádrže s názvem Rybníky 2018. Akce se koná v budově Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve dnech 14.–15. června 2018. Pro více informací navštivte web ČSKI nebo si stáhněte I. cirkulář ke konferenci zde. Přihlášku ke konferenci můžete stáhnout zde.

Právě vyšel Atlas náboženství Česka, který představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel, druhá se zaměřuje na rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu deseti modelových území a třetí část analyzuje souvislosti náboženství a vybraných prostorových, socioekonomických a demografických jevů. Odkazy na prezentace publikace v různých médiích najdete zde.
HAVLÍČEK, T., KLINGOROVÁ, K., LYSÁK, J. a kol. (2017): Atlas náboženství Česka. Karolinum, Praha.

Výzkumné centrum historické geografie Vás zve na mezinárodní konferenci Military and Postmilitary Landscapes, která se uskuteční v návaznosti na Středoevropskou konferenci historických geografů. Konference se bude konat v Praze 14.–15. února 2018. Děkujeme všem přihlášeným. Registrace k účasti na konferenci je již uzavřena.
Více informací naleznete na webu konference.
Kompletní podrobný program konference můžete shlédnout zde. Kniha abstraktů je ke stažení zde. Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.
Jak se o konferenci psalo na portálu Zákopy.cz se podívejte zde.

V sobotu 17. února 2018 se v budově Muzea Královská mincovna v Jáchymově od 17:00 uskuteční přednáška na téma Zaniklá sídla a jejich dědictví v proměnách kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století, kterou přednese člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha). Pozvánka na přednášku je ke stažení zde.

Ve středu 24. ledna 2018 se na pražském Albertově uskutečnila tradiční, v pořadí již 14., historickogeografická konference pořádaná Výzkumným centrem historické geografie. Tentokrát s podtitulem Hranice jako symbol ambicí a společných zájmů. Program konference můžete stáhnout zde. Fotografie z průběhu konference shlédněte zde.

20. a 21. listopadu 2017 se v Praze na Albertově uskuteční Partnership Promotion Workshop zaměřený na prohloubení spolupráce ve výzkumu a výuce v oblasti dálkového průzkumu Země a hodnocení změn krajiny s kolegy z Humboldtovy Univerzity v Berlíně. Workshop je organizován katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie a katedrou experimentální biologie rostlin. V úterý 21. 11. ve 12:20 v učebně K1 můžete např. přijít na přednášku „Earth observation for land cover and land use mapping: Challenges and opportunities in the era of big data“. Více o workshopu a jeho programu zde.