Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

Právě vyšel Atlas náboženství Česka, který představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel, druhá se zaměřuje na rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu deseti modelových území a třetí část analyzuje souvislosti náboženství a vybraných prostorových, socioekonomických a demografických jevů. Odkazy na prezentace publikace v různých médiích najdete zde.
HAVLÍČEK, T., KLINGOROVÁ, K., LYSÁK, J. a kol. (2017): Atlas náboženství Česka. Karolinum, Praha.

Výzkumné centrum historické geografie Vás zve na mezinárodní konferenci Military and Postmilitary Landscapes, která se uskuteční v návaznosti na Středoevropskou konferenci historických geografů. Konference se bude konat v Praze 14.–15. února 2018. Děkujeme všem přihlášeným. Registrace k účasti na konferenci je již uzavřena.
Více informací naleznete na webu konference.
Kompletní podrobný program konference můžete shlédnout zde. Kniha abstraktů je ke stažení zde. Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.
Jak se o konferenci psalo na portálu Zákopy.cz se podívejte zde.

V sobotu 17. února 2018 se v budově Muzea Královská mincovna v Jáchymově od 17:00 uskuteční přednáška na téma Zaniklá sídla a jejich dědictví v proměnách kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století, kterou přednese člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha). Pozvánka na přednášku je ke stažení zde.

Ve středu 24. ledna 2018 se na pražském Albertově uskutečnila tradiční, v pořadí již 14., historickogeografická konference pořádaná Výzkumným centrem historické geografie. Tentokrát s podtitulem Hranice jako symbol ambicí a společných zájmů. Program konference můžete stáhnout zde. Fotografie z průběhu konference shlédněte zde.

20. a 21. listopadu 2017 se v Praze na Albertově uskuteční Partnership Promotion Workshop zaměřený na prohloubení spolupráce ve výzkumu a výuce v oblasti dálkového průzkumu Země a hodnocení změn krajiny s kolegy z Humboldtovy Univerzity v Berlíně. Workshop je organizován katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie a katedrou experimentální biologie rostlin. V úterý 21. 11. ve 12:20 v učebně K1 můžete např. přijít na přednášku „Earth observation for land cover and land use mapping: Challenges and opportunities in the era of big data“. Více o workshopu a jeho programu zde.

Dne 13. listopadu proběhne od 17.00 do 18.00 hodin v Multifunkčním centru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přednáška k problematice 3D vizualizací dnes již zmizelé podoby některých míst. Především bude představen postup prací na přípravě 3D modelu poutního místa Skoky u Žlutic a přilehlé dnes zaniklé vsi. Na přípravě modelu spolupracují člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Petr Meyer). Pozvánka na přednášku je ke stažení zde.

Členové Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. a RNDr. Magdalena Fialová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) se ve spolupráci s členy katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem RNDr. Jiřím Rieznerem, Ph.D. a RNDr. Silvií R. Kučerovou, Ph.D. podílejí na tvorbě obsahu databáze historických hřbitovů Cimiterium. V databázi spravované spolkem Omnium z. s. budou postupně uveřejňovány fotografie náhrobků a hřbitovních prostranství vzniklé v průběhu terénních šetření realizovaných uvedenými členy VCHG a jejich spolupracovníky.

Ve středu 25. října 2017 se v budově děkanství v Lounech v 18:15 uskuteční přednáška na téma Katolická poutní místa v Česku pohledem kulturní geografie, kterou přednese člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha).

Dne 29. září bude ve Skokách u západočeských Žlutic představen 3D model přibližující podobu této dnes zaniklé vsi na počátku 20. století. Na přípravě modelu spolupracují člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Petr Meyer). Model bude představen při příležitosti oslav 300 let trvání poutního místa (bližší informace viz též: www.skoky.eu).

Výstava Regiony v čase a prostoru (Regions through Space and Time), která byla poprvé představena v rámci Středoevropské konference historických geografů v srpnu 2016, bude od 2. do 31. října 2017 k vidění v prostorách vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výstavu si můžete prohlédnout i online zde.