Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

Registrace pro 17. mezinárodní konferenci historických geografů je otevřena. Konference se uskuteční 16.–20. července 2018 ve Varšavě. Deadline pro registraci je 14. října 2017. Registrační formulář můžete vyplnit a více informaci nalézt na webu konference zde.

Česká společnost krajinných inženýrů zve na devatenáctý ročník konference Krajinné inženýrství 2017, která se koná 19. října 2017 na Ministerstvu zemědělství. Více informací o konferenci naleznete v I. cirkuláři a na webu ČSKI. Přihlášku na konferenci můžete stáhnout zde. Přihlášení účastníci mají možnost prezentace vlastních příspěvků ve sborníku konference. O zařazení mezi ústní prezentace rozhodne odborná komise.

Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Historickým múzeom a Stavebnou fakultou STU v Bratislave zve na konferenci Historické mapy 2017, která se uskuteční 23. listopadu 2017 v prostorách Bratislavského hradu. Více informací naleznete v pozvánce nebo na webových stránkách STU v Bratislave. Formulář pro vytvoření abstraktu můžete stahovat zde. Online registrační formulář k přihlášení na konferenci můžete vyplnit zde.

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Výzkumné centrum historické geografie a Ústav pro jazyk český AV ČR zvou na 2. ostravské onomastické setkání (Ostrava Onomastic Meeting Event – OOME), které se bude konat v Ostravě od 23. do 25. dubna 2018. Více informací nalezte v cirkuláři zde či na webu konference. Přihlášku k účasti na konferenci můžete stáhnout zde.

Členové Výzkumného centra historické geografie se ve spolupráci s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem podílejí na programu letošní Noci kostelů (koná se 9. června; viz www.nockostelu.cz) v západočeských Skokách u Žlutic (blíže viz www.skoky.eu). Od 21:00 zde RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. přednese přednášku na téma Hledání zmizelého: sídla zaniklá v pohraničí Česka v 2. polovině 20. století a jejich dědictví připravenou ve spolupráci s RNDr. Silvií R. Kučerovou, Ph.D. a Mgr. Petrem Meyerem. Součástí přednášky budou i ukázky z připravovaného 3D modelu přibližujícího podobu dnes zaniklé vsi Skoky na počátku 20. století. Model je vytvářen k příležitosti oslav 300letého výročí existence zdejšího poutního místa.

Výzkumné centrum historické geografie se poskytnutím části vystavovaných materiálů podílí na přípravách výstavy věnované poutním místům na území Litoměřické diecéze. Výstavu nazvanou Poutníkem na dosah bude možné shlédnout v kostele Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. pomocníků v Lounech v rámci letošní Noci kostelů (koná se 9. června; blíže viz www.nockostelu.cz).

Členové Výzkumného centra historické geografie RNDr. Magdalena Kašková a Mgr. Jakub Jelen uspořádali ve středu 3. května 2017 v 17:00 v Informačním centru zámku v Ostrově přednášku Pracovní tábory při uranových dolech na Jáchymovsku. Více informací můžete nalézt na zde. Fotografie z přednášky můžete stáhnout zde. Krátké video můžete shlédnout zde.

U příležitosti 500. výročí Klaudyánovy mapy se bude 16. května 2018 konat slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem.
O přípravě konference budete průběžně informováni

V Olomouci ve dnech 13.–15. 9. 2017 koná 11. sjezdu českých historiků. Zástupci Výzkumného centra historické geografie v rámci sjezdu pořádají mimojiné sekce věnované Paralelním krajinám.

U příležitosti výročí Klaudyánovy mapy se proto bude konat dne 16. května 2018 slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem. Více informací o konferenci zjistíte v pozvánce zde, program konference stahujte zde. Přečtěte si také krátký článek o mapě i jejím vystavení zde.