Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

20. a 21. listopadu 2017 se v Praze na Albertově uskuteční Partnership Promotion Workshop zaměřený na prohloubení spolupráce ve výzkumu a výuce v oblasti dálkového průzkumu Země a hodnocení změn krajiny s kolegy z Humboldtovy Univerzity v Berlíně. Workshop je organizován katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie a katedrou experimentální biologie rostlin. V úterý 21. 11. ve 12:20 v učebně K1 můžete např. přijít na přednášku „Earth observation for land cover and land use mapping: Challenges and opportunities in the era of big data“. Více o workshopu a jeho programu zde.

Dne 13. listopadu proběhne od 17.00 do 18.00 hodin v Multifunkčním centru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přednáška k problematice 3D vizualizací dnes již zmizelé podoby některých míst. Především bude představen postup prací na přípravě 3D modelu poutního místa Skoky u Žlutic a přilehlé dnes zaniklé vsi. Na přípravě modelu spolupracují člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Petr Meyer). Pozvánka na přednášku je ke stažení zde.

Členové Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. a RNDr. Magdalena Fialová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) se ve spolupráci s členy katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem RNDr. Jiřím Rieznerem, Ph.D. a RNDr. Silvií R. Kučerovou, Ph.D. podílejí na tvorbě obsahu databáze historických hřbitovů Cimiterium. V databázi spravované spolkem Omnium z. s. budou postupně uveřejňovány fotografie náhrobků a hřbitovních prostranství vzniklé v průběhu terénních šetření realizovaných uvedenými členy VCHG a jejich spolupracovníky.

Ve středu 25. října 2017 se v budově děkanství v Lounech v 18:15 uskuteční přednáška na téma Katolická poutní místa v Česku pohledem kulturní geografie, kterou přednese člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha).

Dne 29. září bude ve Skokách u západočeských Žlutic představen 3D model přibližující podobu této dnes zaniklé vsi na počátku 20. století. Na přípravě modelu spolupracují člen Výzkumného centra historické geografie RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha) s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Petr Meyer). Model bude představen při příležitosti oslav 300 let trvání poutního místa (bližší informace viz též: www.skoky.eu).

Výstava Regiony v čase a prostoru (Regions through Space and Time), která byla poprvé představena v rámci Středoevropské konference historických geografů v srpnu 2016, bude od 2. do 31. října 2017 k vidění v prostorách vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výstavu si můžete prohlédnout i online zde.

V pátek 1. září 2017 se v porotním sálu zámku v Jičíně uskuteční přednáška s názvem Záznamy krajiny. Mapy panství jako obraz společnosti raného novověku, kterou připravily Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. (Moravská zemská knihovna) a PhDr. Martina Tůmová (členka Výzkumného centra historické geografie). Přednáška se koná v rámci cyklu Barokní krajina pořádaném Národním památkovým ústavem. Více informací naleznete v pozvánce zde.

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze pořádá konferenci Stabilní katastr 1817–2017, která se uskuteční 14. listopadu 2017 v konferenčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod Sídlištěm 1800/9 v Praze-Kobylisích. Více informací o konferenci a k přihlášání na konferenci v pozvánce zde.

Registrace pro 17. mezinárodní konferenci historických geografů je otevřena. Konference se uskuteční 16.–20. července 2018 ve Varšavě. Deadline pro registraci je 14. října 2017. Registrační formulář můžete vyplnit a více informaci nalézt na webu konference zde.

Česká společnost krajinných inženýrů zve na devatenáctý ročník konference Krajinné inženýrství 2017, která se koná 19. října 2017 na Ministerstvu zemědělství. Více informací o konferenci naleznete v I. cirkuláři a na webu ČSKI. Přihlášku na konferenci můžete stáhnout zde. Přihlášení účastníci mají možnost prezentace vlastních příspěvků ve sborníku konference. O zařazení mezi ústní prezentace rozhodne odborná komise.