Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

Na přlomu srpna a září 2017 se v Berlíně koná Interdisciplinary Conference on Digital Cultural Heritage. Pro více informaci můžete navštvit web konference.

Česká kartografická společnost a TU v Liberci zde  všechny kartografy bez hranic specializace, bez hranic věku, bez hranic regionu působiště, i bez hranic teorie či praxe oborů, do Liberce, města v podhůří Jizerských a Ještědských hor, kde se 6.–8. září 2017 koná v pořadí již 22. kartografická konference – kartografie bez hranic. Více informací o konferenci naleznete, a registrovat se na ni můžete, zde.

Dne 25. ledna 2017 se na pražském Albertově uskutečnila v pořadí již 13. historickogeografická konference pořádaná Výzkumným centrem historické geografie. Tentokrát s podtitulem Periferie: Krajina (bez)naděje? Program můžete shlédnout zde. Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.

Národní památkový ústav a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádájí odborný seminář s názvem Zaniklá krajina Severozápadních Čech, který se bude konat ve dnech 18.–19.října 2017. Pozvánku a více informací můžete shlédnout zde.

Státní oblastní archiv v Praze společně s Podbrdským muzeem a dalšími institucemi pořádá 14.–16. listopadu 2017 vědeckou konferenci Brdy – krajina, historie a lidé, která se bude konat v rekonstruovaném areálu Podbrdského muzea v Rožmitálu pod Třemšínem. Více informací naleznete ve výzvě. Přihlášku k účasti s i bez příspěvku můžete stáhnout zde.

Členové Výzkumného centra historické geografie pořádají dne 21. ledna 2017 přednášku na téma Proměny krajinného dědictví a identity českého Krušnohoří ve 20. století, která se uskuteční v Muzeu Královská mincovna v Jáchymově. Anotace a více informací zde

Zveme Vás na česko-německou panelovou výstavu Regionální produkty Krušnohoří – výrobky s duší krajiny a srdcem místních lidí, kterou pořádají členové VCHG RNDr. Magdalena Kašková a RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Výstava představuje kořeny i současnou podobu tradiční regionální výroby v Krušnohoří. Vernisáž výstavy se uskuteční 4. prosince ve Dvoraně zámku v Ostrově, kde bude nadále vystavena. Pozvánka k vernisáži zde.

Členové Výzkumného centra historické geografie 24. listopadu uspořádali přednášku Ostrovsko a hornictví, kterou přednesli veřejnosti v Informačním centru zámku v Ostrově.
Přednáška představovala historii místní těžby a její vlivy na utváření místních identit v Krušnohoří. Plakát k přednášce můžete shléhnout zde. Fotografie z přednášky stahujte zde.

Zveme vás na XXXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, které pořádá Národní technické muzeum v Praze 30. 11. 2016 od 9 hodin. Program je ke shlédnutí zde.
 

3. listopadu se ve slovenské Trnavě uskutečnila 2. slovensko-česká historicko-geografická konferencia s podtitulem „Environmentálne problémy a historická krajina“, které se zúčastnilo i několik členů VCHG. Fotografie z konference si můžete prohlédnou zde.