Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Archiv aktualit

Členové Výzkumného centra historické geografie se ve spolupráci s pracovníky Katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem podílejí na programu letošní Noci kostelů (koná se 9. června; viz www.nockostelu.cz) v západočeských Skokách u Žlutic (blíže viz www.skoky.eu). Od 21:00 zde RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. přednese přednášku na téma Hledání zmizelého: sídla zaniklá v pohraničí Česka v 2. polovině 20. století a jejich dědictví připravenou ve spolupráci s RNDr. Silvií R. Kučerovou, Ph.D. a Mgr. Petrem Meyerem. Součástí přednášky budou i ukázky z připravovaného 3D modelu přibližujícího podobu dnes zaniklé vsi Skoky na počátku 20. století. Model je vytvářen k příležitosti oslav 300letého výročí existence zdejšího poutního místa.

Výzkumné centrum historické geografie se poskytnutím části vystavovaných materiálů podílí na přípravách výstavy věnované poutním místům na území Litoměřické diecéze. Výstavu nazvanou Poutníkem na dosah bude možné shlédnout v kostele Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. pomocníků v Lounech v rámci letošní Noci kostelů (koná se 9. června; blíže viz www.nockostelu.cz).

Členové Výzkumného centra historické geografie RNDr. Magdalena Kašková a Mgr. Jakub Jelen uspořádali ve středu 3. května 2017 v 17:00 v Informačním centru zámku v Ostrově přednášku Pracovní tábory při uranových dolech na Jáchymovsku. Více informací můžete nalézt na zde. Fotografie z přednášky můžete stáhnout zde. Krátké video můžete shlédnout zde.

U příležitosti 500. výročí Klaudyánovy mapy se bude 16. května 2018 konat slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem.
O přípravě konference budete průběžně informováni

V Olomouci ve dnech 13.–15. 9. 2017 koná 11. sjezdu českých historiků. Zástupci Výzkumného centra historické geografie v rámci sjezdu pořádají mimojiné sekce věnované Paralelním krajinám.

U příležitosti výročí Klaudyánovy mapy se proto bude konat dne 16. května 2018 slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem. Více informací o konferenci zjistíte v pozvánce zde, program konference stahujte zde. Přečtěte si také krátký článek o mapě i jejím vystavení zde.

Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta – Katedra archívnictva a PVH, Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Slovenská historická spoločnosť pri SAV zvou na konferenci Mesto a jeho historická krajina, která se uskuteční na půdě FF UK v Bratislavě 28. června 2017. Více informací o konferenci ve výzvě zde. Přihlášku k účasti na konferenci můžete naleznete zde.

V Arcadii vyšel první článek z kolekce prací jež vznikly v rámci Letní školy enviromentálních dějin 2016, kterou spolupořádalo VCHG. Kolekce nese název Diseases and Pests in History. Další články budou přibývat postupně. Články je možné stáhnout zde.

Na přlomu srpna a září 2017 se v Berlíně koná Interdisciplinary Conference on Digital Cultural Heritage. Pro více informaci můžete navštvit web konference.

Česká kartografická společnost a TU v Liberci zde  všechny kartografy bez hranic specializace, bez hranic věku, bez hranic regionu působiště, i bez hranic teorie či praxe oborů, do Liberce, města v podhůří Jizerských a Ještědských hor, kde se 6.–8. září 2017 koná v pořadí již 22. kartografická konference – kartografie bez hranic. Více informací o konferenci naleznete, a registrovat se na ni můžete, zde.